• 7. avg. 2012.

  Studija razmatra kapacitete pravosudnih institucija (sudova) da odgovore na potrebe i zahtjeve specifičnih grupa: osoba sa invaliditetom, Roma i žena u Bosni i Hercegovini.

 • 31. maj. 2010.

  U okviru projekta ´Podrška procesuiranju slučajeva ratnih zločina u BiH´, Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), financiran od strane vlade Španije u parnerstvu sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), Vam predstavlja izvještaj: "Procjena stanja i potreba kantonalnih/okružnih tužilaštava i sudova na polju podrške i zaštite svjedoka/žrtava u predmetima ratnih zločina u BiH"

 • 16. jan. 2013.

  We present the first issue of LOD III bulletin. The bulletin has been prepared with aim to relay information on results and achievements of projects implemented by Civil Society Organizations(CSO) that are active throughout Bosnia and Herzegovina within LOD III project. Reinforcement of Local Democracy III (LOD III) is a project funded by the European Union (EU) through the funds of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) in the amount of 2,000,000 EUR and implemented by the United Nations Development Programme in Bosnia and Herzegovina (UNDP BiH).

 • Strategija za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini (2013-2016)
  1. apr. 2014.

  Strategija predstavlja sveobuhvatan dokument kojem je cilj unapređenje efikasnosti svih subjekata u oblasti kontrole malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini. Posebno je usmjerena na usklađivanje zakonodavstva s međunarodnim standardima, unapređenje kontrole unutrašnjeg i vanjsko-trgovinskog prometa oružja, smanjenje incidenata počinjenih oružjem i broja nelegalnog oružja u posjedu građana, unapređenje građanskog povjerenja u institucije u Bosni i Hercegovini na svim nivoima vlasti, kao i smanjenje viškova malog oružja i lakog naoružanja u posjedu Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Implementacijom zacrtanih strateških ciljeva i daljnjim razvojem međunarodne i regionalne saradnje u ovoj oblasti, Bosna i Hercegovina će doprinijeti ne samo unapređenju opće sigurnosti u zemlji nego i u regionu i globalno.

 • 21. feb. 2011.

  Bosna i Hercegovina posjeduje veliki potencijal u poljoprivredi i u sektoru prerade hrane zbog brojnih pogodnih uvjeta kao što su: velike površine poljoprivrednog zemljišta, pogodni klimatski uvjeti, te visoko kvalitetna voda. U prilog ovome ide i činjenica da Bosna i Hercegovina posjeduje velike površine za ispašu što je preduslov za intenzivan uzgoj stoke kao poljoprivredne grane.

 • 5. jul. 2011.

  We are pleased to present the second edition of the Methodology for Integrated Local Development Planning (MiPRO) for Bosnia and Herzegovina (BiH), prepared following its practical application in 23 municipalities in BiH. The second edition contains practical examples and experiences practices from strategic planning processes recently conducted in these 23 municipalities.

 • 18. jan. 2012.

  Ovaj izvještaj sintetizira rezultate globalnih konsultacija bez presedana, koje su vodile Ujedinjene nacije, a koje su uključile preko milion učesnika iz svih zemalja i različitih sredina. Poseban napor je uložen da se dođe do siromašnih i onih čiji se glas inače ne čuje. Moderne komunikacijske tehnologije, mobilizacija UN-ovih agencija i izuzetan entuzijazam bezbrojnih volontera učinili su ovaj poduhvat mogućim. Kroz ovu praksu, Ujednjene nacije su odlučne da se uključe u duhu prvih riječe svog osnivanja: Povelja: "Mi narodi"

 • Empowering Lives, Building Resilience
  12. dec. 2013.

  This publication features success stories from countries where UNDP support has resulted in transformative changes, including by fostering the growth of institutional and human capacities.

 • 3. okt. 2013.

  Ovo je šesti Nacionalni izvještaj o humanom razvoju, koji je urađen za Bosnu i Hercegovinu, a kojim se ispituje tematsko pitanje humanog razvoja. Ove godine, Izvještajem su analizirani različiti aspekti i uzroci socijalne isključenosti u BiH i daju se preporuke za promociju socijalne inkluzije. Koncept socijalne inkluzije, koji je u srcu donošenja socijalnih politika u EU, je veoma podudaran i sa humanim razvojem i sa pristupima zasnovanim na ljudskim pravima i socio-ekonomskom razvoju. Ovi pristupi koriste analize ekonomskih i socijalnih prava i uzimaju u obzir sva prava relevantna za povećanje izbora pojedinaca da žive pristojan i smislen život. Pored toga, dijele zajedničku brigu o jednakosti, nediskriminaciji i inkluzivnom učešću.

 • Rural Development in Bosnia and Herzegovina: Myth and Reality - 2013
  3. okt. 2013.

  Prism Research – a market, media and social research agency – for the purpose of examination of rural development in Bosnia and Herzegovina (B&H) within NHDR 2012 report, conducted a quantitative survey research by gathering data about various topics linked with rural life in rural areas of B&H.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno