• 18. jan 2012.

  Ovaj izvještaj sintetizira rezultate globalnih konsultacija bez presedana, koje su vodile Ujedinjene nacije, a koje su uključile preko milion učesnika iz svih zemalja i različitih sredina. Poseban napor je uložen da se dođe do siromašnih i onih čiji se glas inače ne čuje. Moderne komunikacijske tehnologije, mobilizacija UN-ovih agencija i izuzetan entuzijazam bezbrojnih volontera učinili su ovaj poduhvat mogućim. Kroz ovu praksu, Ujednjene nacije su odlučne da se uključe u duhu prvih riječe svog osnivanja: Povelja: "Mi narodi"

 • 18. jan 2012.

  This publication features success stories from 16 countries where UNDP support has resulted in transformative changes, including by fostering the growth of institutional and human capacities.

 • 12. dec 2013.

  This publication features success stories from countries where UNDP support has resulted in transformative changes, including by fostering the growth of institutional and human capacities.

 • 9. nov 2012.

  Prije gotovo deset godina Jugoistočna Europa je počela raditi na sprovedbi sistematske strategije usmjerene ka razvoju informacionog društva. Strategija se sastoji od elektronske Agende + za Jugoistočnu Europu (eSEE Agenda+) za promicanje sadržaja i elektronskog upravljanja i Akcionog plana za razvoj širokopojasnog pristupa Jugoistočne Europe (bSEE Agenda), za poboljšanje dostupnosti i nižih cijena širokopojasnih komunikacija, poticaj aktivnog dialoga između javnog i privatnog sektora, te pružanje podrške programima e-uprave u regiji. Navedene strategije su urodile plodom i pozitivno utječu na sposobnost regiona da se natječe na globalnom tržištu.

 • 17. avg 2012.

  Istraživanje Glasovi mladih (eng.: Voices of Youth) provedeno je u okviru UN programa Zapošljavanje i zadržavanje mladih (YERP) koji je podržan kroz Fond za dostizanje Milenijumskih razvojnih ciljeva (MDG-F) i finansiran od Vlade Kraljevine Španije.

 • 19. jul 2013.

  Tuberkuloza (TB) je, poslije HIV/AIDS-a, najznačajnije infektivno oboljenje. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 8,8 milona osoba je oboljelo od TB, a 1,4 milion umrlo od ovog oboljenja u 2010. godini. Preko 95% svih smrtnih slučajeva usljed TB nastalo je u slabo ili srednje razvijenim zemljama. Iako vrlo sporo, procijenjeni broj oboljelih od TB se ipak smanjuje: stope incidencije TB pokazuju trend opadanja poslije 2002., a apsolutni broj oboljelih poslije 2006. godine. Očekuje se da je svijet na putu da dostigne milenijumski cilj razvoja da zaustavi širenje TB do 2015. godine. Međutim, multirezistentna tuberkuloza (MDR-TB) je zabilježena u skoro svim zemljama u kojima se vrši nadzor nad TB. Ovo predstavlja veliki izazov za budućnost.

 • 11. jul 2014.

  U središtu ovog izvještaja su elementi od značaja za kreiranje mjera politike na polju održivog povratka i determinanti vizija stanovnika BiH o budućnosti zemlje, kao i ideja u oblasti demokratskog upravljanja, ustavnih promjena, međunarodnog uticaja i socijalneuključenosti. Stoga, cilj izvještaja jeste proučavanje ‘vizija budućnosti’ stanovnika današnje BiH te uloge raseljenja i povratka. Jedno od ključnih pitanja odnosi se na to da li mjere kojima se pruža podrška povratnicima i nepovratnicima predstavljaju dio vizija budućnosti ili su zapravo neki drugi prioriteti hitniji.

 • 15. mar 2011.

  Godišnji izvještaj SPPD projekta za 2010. godinu daje pregled postignuća u oblastima upravljanja javnim finansijama, razvoja javnih politika (RJP), strateškog planiranja (SP) i institucionalizacije metodologija za SP i RJP. Izvještaj također sadrži i plan rada za period januar-juni 2011. godine. Izvještaj je predstavljen na sastanku Upravnog odbora projekta 20. januara 2011. godine.

 • 4. jul 2013.

  Kakav je društveni razvoj u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine? Gdje većina tih ljudi živi? Da li imaju poslove i pristojna primanja? Da li imaju odgovarajući pristup zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju? Kako im je razvijena saobraćajna infrastruktura? Kakav imaju pristup uslugama i telekomunikaciji? Da li su uključeni u društveni i politički život? Koliko je poljoprivreda važna u ruralnom životu? Ovo su pitanja na koja ovaj osmi Izvještaj o društvenom razvoju pokušava odgovoriti. Neke preporuke izvještaja su specifične za ruralna područja, dok druge ističu važne korake koje bi država trebala poduzeti u korist i urbanih i ruralnih područja.

 • 1. nov 2011.

  874 povratnika i mladih iz dijaspore su odgovorili na anketu koja je provedena pod potkroviteljstvom Programa zapošljavanja i zadržavanja mladih (YERP); prvo mapiranje potencijala za povratak migranata, reintegraciju u tržište rada, te doprinos razvoju Bosne i Hercegovine (BiH) od strane njene mlade dijaspore. Link ka online anketi, koja se sastojala iz kvantitativnih i kvalitativnih pitanja, poslan je organizacijama dijaspore, te pojedincima širom svijeta.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno