• Prvi nacionalni izvještaj (INC)
  4. jun 2012.

  Prvi nacionalni izvještaj (INC) Bosne i Hercegovine u skladu sa Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC) je usvojen od strane Savjeta ministara BiH i entiteskih vlada i dostavljen UNFCCC Sekretarijatu u Bonu.

 • 8. nov 2013.

  Savjet ministara BIH i entitetske vlade su usvojile Drugi nacionalni izvještaj Bosne i Hercegovine (SNC) prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC), koji je predat UNFCCC sekretarijatu u Bonu. Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) je uz finansijsku podršku GEF-a i u partnerstvu sa Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, kao UNFCCC kontakt institucijom za BIH, završio izradu Drugog nacionalnog izvještaja Bosne i Hercegovine o klimatskim promjenama.

 • 9. jan 2014.

  Bosnia and Herzegovina has taken significant steps to tackle the issue of climate change both on the domestic and international level. In Bosnia and Herzegovina climate change is gradually more considered to be a matter of crucial strategic importance, particularly by local authorities and the academic community.

 • 1. nov 2011.

  Within the framework of the BiH Biomass Energy for Employment and Energy Security – Biomass project, UNDP has published a study on Cost-Benefit Analysis of the Bosnia and Herzegovina Biomass Energy Sector – with a Special Focus on Srebrenica Region. This study is the result of an attempt to summarize technical information regarding biomass energy baseline emissions and a cost-benefit analysis of the biomass energy sector in Bosnia and Herzegovina, with a special focus on the Srebrenica region.

 • 25. jul 2013.

  Generalna analiza sektora vodosnabdijevanja i njegove funkcije ljudskog razvoja u BiH (u daljem tekstu “analiza SVS”) dio je šireg programa UNDP-a u okviru Milenijumskih razvojnih ciljeva, i projekta “Osiguranje pristupa vodosnabdijevanju kroz institucionalni razvoj i infrastrukturu“.

 • 20. jul 2012.

  Life can exist in all types of very inhospitable environments, but never without water. It is therefore that the pursuit for life in the Solar System has become the pursuit for water! Thus the Diamond Lake located in the remote part of Argentina may help scientist to reach the conclusion how did the life on Earth start, and how could organisms live on other planets. Researches resulted in the millions of «superbacteria» in the Diamond Lake, located amidst an enormous volcano crater at around 4,650 metres above sea level, and able to survive at extremely low oxygen levels.

 • Smjernice za upravljanje i odrzavanje termo-energetskih sistema u javnim objektima
  21. jul 2014.

  Smjernice za upravljanje i održavanje termo-energetskih sistema u javnim objektima, sa fo¬kusom na kotlove na biomasu, imaju za cilj da podignu svijest široj javnosti i upoznaju osobe koje direktno ili indirektno rukovode i održavaju ove sisteme sa praktičnim informacijama i savjetima za pravilan, siguran i efikasan rad sistema.

 • Voda za život: osnove integralnog upravljanja vodnim resursima
  24. sep 2013.

  Oduvijek je voda za čovjeka bila simbol života. Voda je dio nas i bez nje ne može ni jedno živo biće. Čovjek bez vode može izdržati samo oko 8 dana, dok bez hrane možeizdržati neuporedivo duže, smatra se do 40 tak dana.

 • 1. nov 2011.

  Ovaj udžbenik je prilagođen i štampan u okviru projekta Zapošljavanje i sigurno snabdijevanje energijom korištenjem energije iz biomase u Bosni i Hercegovini - Biomass“, a baziran je na originalnim materijalima Norveškog SPARE programa za održivo korištenje energetskih resursa, namijenjenog školskoj djeci.

 • Mogućnosti korištenja biomase iz šumarstva i drvne industrije u Bosni i Hercegovini
  12. dec 2014.

  Ova studija ima za cilj da analizira pokazatelje dostupne količine šumske drvne biomase...

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno