• 6. mar 2013.

  Principi jednakosti i nediskriminacije, koji podrazumijevaju jednakost svih osoba pred zakonom, čine temelj međunarodnog zakonodavstva o ljudskim pravima. Kako bi osigurale poštivanje ovih principa, zemlje širom svijeta su obavezne osigurati efikasnu pravnu zaštitu najranjivijim, socijalno ugroženim kategorijama stanovništva u slučajevima kada to zahtijevaju interesi pravde. Građani slabog imovinskog stanja, koji nemaju sredstava platiti usluge pravnog punomoćnika, predstavljaju ugroženu kategoriju koja nije u mogućnosti adekvatno zaštititi svoja prava i interese pred nadležnim organima. Njihovo pravo na pristup sudu i drugim tijelima značajno je ograničeno njihovim materijalnim mogućnostima.

 • 1. apr 2014.

  Strategija predstavlja sveobuhvatan dokument kojem je cilj unapređenje efikasnosti svih subjekata u oblasti kontrole malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini. Posebno je usmjerena na usklađivanje zakonodavstva s međunarodnim standardima, unapređenje kontrole unutrašnjeg i vanjsko-trgovinskog prometa oružja, smanjenje incidenata počinjenih oružjem i broja nelegalnog oružja u posjedu građana, unapređenje građanskog povjerenja u institucije u Bosni i Hercegovini na svim nivoima vlasti, kao i smanjenje viškova malog oružja i lakog naoružanja u posjedu Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Implementacijom zacrtanih strateških ciljeva i daljnjim razvojem međunarodne i regionalne saradnje u ovoj oblasti, Bosna i Hercegovina će doprinijeti ne samo unapređenju opće sigurnosti u zemlji nego i u regionu i globalno.

 • 7. avg 2012.

  Studija razmatra kapacitete pravosudnih institucija (sudova) da odgovore na potrebe i zahtjeve specifičnih grupa: osoba sa invaliditetom, Roma i žena u Bosni i Hercegovini.

 • 24. feb 2012.

  Razvojni program Ujedinjenih nacija je bio naručilac istraživanja - Studija o malom oružju i lakom naoružanju koje je 2010. godine uradio Centar za Sigurnosne Studije. Istraživanje za potrebe ove studije trajalo je od juna do septembra 2010. godine.

 • 4. okt 2012.

  Studija procjenjuje kapacitete Bosne i Hercegovine da inkorporira svoje obaveze koje proizilaze iz Konvencije o kasetnoj municiji (Konvencija). Takođe, studija se bavi pitanjima različitih modela provedbe korištenih u Bosni i Hercegovini kako bi se ispunile međunarodne obaveze, kroz razmatranje načina provedbe ugovornih obaveza i rješavanja izazova.

 • 31. maj 2010.

  U okviru projekta ´Podrška procesuiranju slučajeva ratnih zločina u BiH´, Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), financiran od strane vlade Španije u parnerstvu sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), Vam predstavlja izvještaj: "Procjena stanja i potreba kantonalnih/okružnih tužilaštava i sudova na polju podrške i zaštite svjedoka/žrtava u predmetima ratnih zločina u BiH"

 • Biblioteka energetske efikasnosti
  19. feb 2013.

  EE Biblioteka se sastoji od sedam edukativnih publikacija koje objašnjavaju sve od osnova do tehničkih detalja u vezi sa štednjom energije, energetskom efikasnosti i upravljanjem energijom, te je namjenjena najširoj publici – od mladih osoba koje se prvi put sreću sa ovim temama do stručnjaka koji rade u energetskom sektoru.

 • 1. nov 2011.

  U sklopu projekta Zapošljavanje i sigurno snadbijevanje energijom korištenjem biomase u BiH – Biomas projekat, UNDP je objavio studiju na temu Analiza potencijala drvnih ostataka u BiH, s posebnim fokusom na opštine Srebrenica, Bratunac i Milići. Analiza pokazuje da su drvni ostaci više nego dovoljni za zagrijavanje škola na području triju opština, Srebrenice, Bratunca i Milića, pri čemu je utvrđeno da su drvni peleti i sječka najpogodnije vrste drvne biomase za proizvodnju energije.

 • 1. nov 2011.

  U sklopu projekta Zapošljavanje i sigurno snadbijevanje energijom korištenjem biomase u BiH – Biomas projekat, UNDP je objavio studiju na temu Svijest o energiji biomase u Bosni i Hercegovini, s posebnim fokusom na regiju Srebrenica. Cilj ove studije je da se izvrši procjena nivoa svijesti o energiji biomase u Bosni i Hercegovini, kao efikasnog, bezbjednog i ekološki prihvatljivog izvora energije, s posebnim osvrtom na regiju Srebrenice.

 • 28. jun 2013.

  Okoliš je složeni prirodni i društveni pojam za područje Zemlje kojeg su oblikovali i sadržajno ispunili složeni prirodni i društveni procesi. Okoliš čine prirodno okruženje, tlo, zrak, voda, biosfera i izgrađeni (vještački) okoliš koji je nastao kao rezultat aktivnosti ljudskog faktora.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno