• 25. jul. 2013.

  Generalna analiza sektora vodosnabdijevanja i njegove funkcije ljudskog razvoja u BiH (u daljem tekstu “analiza SVS”) dio je šireg programa UNDP-a u okviru Milenijumskih razvojnih ciljeva, i projekta “Osiguranje pristupa vodosnabdijevanju kroz institucionalni razvoj i infrastrukturu“.

 • 20. jul. 2012.

  Life can exist in all types of very inhospitable environments, but never without water. It is therefore that the pursuit for life in the Solar System has become the pursuit for water! Thus the Diamond Lake located in the remote part of Argentina may help scientist to reach the conclusion how did the life on Earth start, and how could organisms live on other planets. Researches resulted in the millions of «superbacteria» in the Diamond Lake, located amidst an enormous volcano crater at around 4,650 metres above sea level, and able to survive at extremely low oxygen levels.

 • Drugi nacionalni izvještaj Bosne i Hercegovine u skladu s Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija
  8. nov. 2013.

  Savjet ministara BIH i entitetske vlade su usvojile Drugi nacionalni izvještaj Bosne i Hercegovine (SNC) prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC), koji je predat UNFCCC sekretarijatu u Bonu. Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) je uz finansijsku podršku GEF-a i u partnerstvu sa Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, kao UNFCCC kontakt institucijom za BIH, završio izradu Drugog nacionalnog izvještaja Bosne i Hercegovine o klimatskim promjenama.

 • Analiza prednosti prelaska na grijanje drvnom biomasom u okviru UNDP projekata
  14. okt. 2016.

  Bosna i Hercegovina je bogata šumskim resursima, i sa aspekta rasprostranjenosti i sa spekta biološke raznolikosti, a veoma značajan dio teritorije joj je pokriven šumama. BiH ima najveći udio površina pod šumama i najbogatiju raznolikost šumskih vrsta među zemljama Zapadnog Balkana. Šumski resursi su u mnogim lokalnim i ruralnim sredinama okosnica ekonomije i nerijetko jedini izvor prihoda.

 • Pogled u prošlost kao put prema budućnosti: Promoviranje dijaloga u Bosni i Hercegovini kroz traženje istine – stanje i perspektive
  26. jun. 2012.

  Ovom publikacijom, Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), kao vodeća agencija u oblasti tranzicijske pravde u Bosni i Hercegovini, pokreće novu seriju dokumenata i aktivnosti podizanja svijesti o pitanjima tranzicijske pravde, njenih procesa, mehanizama i djelotvornih instrumenata dostupnih vlastima i civilnom društvu u cilju podrške njihovim naporima koji su usmjereni na rješavanje nasilne prošlosti.

 • 20. apr. 2011.

  Na samom početku procesa izrade strategije, UNDP je napravio izvještaj o istraživanju javnog mnijenja kako bi doprinio ovom važnom procesu. Pokazatelji koji su korišteni u ovom istraživanju će se pratiti i mjeriti i na kraju procesa, ne samo kako bi se pokazao napredak nego i u cilju definiranja narednih aktivnosti u ovoj oblasti. Anketa je pokazala zanimljive rezultate, naročito kada je u pitanju sama izrada strategije.

 • 6. mar. 2013.

  Principi jednakosti i nediskriminacije, koji podrazumijevaju jednakost svih osoba pred zakonom, čine temelj međunarodnog zakonodavstva o ljudskim pravima. Kako bi osigurale poštivanje ovih principa, zemlje širom svijeta su obavezne osigurati efikasnu pravnu zaštitu najranjivijim, socijalno ugroženim kategorijama stanovništva u slučajevima kada to zahtijevaju interesi pravde. Građani slabog imovinskog stanja, koji nemaju sredstava platiti usluge pravnog punomoćnika, predstavljaju ugroženu kategoriju koja nije u mogućnosti adekvatno zaštititi svoja prava i interese pred nadležnim organima. Njihovo pravo na pristup sudu i drugim tijelima značajno je ograničeno njihovim materijalnim mogućnostima.

 • 11. mar. 2013.

  Sudski i tužilački sistem promovira i štiti demokratske vrijednosti, mir, sigurnost i ljudska prava. Nažalost, veliki broj korisnika sudskih i tužilačkih usluga nema dovoljno informacija o tome šta može očekivati prilikom dolaska u sud ili tužilaštvo, niti kome se obratiti u određenom slučaju. Shvatamo da takav nedostatak informacija može uzrokovati dodatnu nelagodu prilikom dolaska u ove institucije ili suočavanja s nekim životnim situacijama za koje mislite da se ne mogu riješiti bez djelovanja suda i/ili tužilaštva.

 • Šta je potrebno za inkorporiranje obaveza Konvencije o kasetnoj municiji? Slučaj Bosne i Hercegovine
  4. okt. 2012.

  Studija procjenjuje kapacitete Bosne i Hercegovine da inkorporira svoje obaveze koje proizilaze iz Konvencije o kasetnoj municiji (Konvencija). Takođe, studija se bavi pitanjima različitih modela provedbe korištenih u Bosni i Hercegovini kako bi se ispunile međunarodne obaveze, kroz razmatranje načina provedbe ugovornih obaveza i rješavanja izazova.

 • 14. mar. 2013.

  Sudski i tužilački sistem promovira i štiti demokratske vrijednosti, mir, sigurnost i ljudska prava. Nažalost, veliki broj korisnika sudskih i tužilačkih usluga nema dovoljno informacija o tome šta može očekivati prilikom dolaska u sud ili tužilaštvo, niti kome se obratiti u određenom slučaju. Shvatamo da takav nedostatak informacija može uzrokovati dodatnu nelagodu prilikom dolaska u ove institucije ili suočavanja s nekim životnim situacijama za koje mislite da se ne mogu riješiti bez djelovanja suda i/ili tužilaštva.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno