• 18. jul. 2013.

  Kratki savjeti o tuberkulozi je priručnik sa kratkim uputama za TB pacijente. Zasniva se na popularnim savjetima koji su se izvorno pojavili u prvom izdanju "The Tuberculosis Survival Handbook". Ova kratka brošura, puna praktičnih savjeta, sugestija, uputa i informacija je u formatu koji je jednostavan za citanje.

 • 11. jul. 2014.

  U središtu ovog izvještaja su elementi od značaja za kreiranje mjera politike na polju održivog povratka i determinanti vizija stanovnika BiH o budućnosti zemlje, kao i ideja u oblasti demokratskog upravljanja, ustavnih promjena, međunarodnog uticaja i socijalneuključenosti. Stoga, cilj izvještaja jeste proučavanje ‘vizija budućnosti’ stanovnika današnje BiH te uloge raseljenja i povratka. Jedno od ključnih pitanja odnosi se na to da li mjere kojima se pruža podrška povratnicima i nepovratnicima predstavljaju dio vizija budućnosti ili su zapravo neki drugi prioriteti hitniji.

 • 1. jan. 2011.

  Čini se da se ukupni porast globalne epidemije AIDS-a stabilizovao. Godišnji broj novih zaraza HIIV-om je od kasnih devedesetih u stalnom padu i sve je manje smrtnih slučajeva povezanih sa AIDS-om usljed značajnog povećanja antiretroviralne terapije tokom proteklih godna. Iako je broj novozaraženih u padu, sveukupni nivo novih infekcija je i dalje visok, te je uprkos značajnom smanjenju mortaliteta, broj osoba koje živi sa HIV-om u svijetu porastao.

 • 1. jan. 2012.

  Bosna I Hercegovina je država sa niskom incidencom HIV-a, ali generalni uslovi u zemlji (slabi socio-ekonomski uslovi, visoka stopa nezaposlenosti, nedovoljna educiranost stanovništva, posebno na temu HIVa I spolno prenosivih bolesti, porast korisnika droga, porast stope kriminala, prostitucija, trgovina ljudima, migracija, stigma diskriminacija, nedostatak znanja o teško dokučivim populacijama izloženim povečanom riziku) predstavljaju potencijalnu opasnost širenja HIV-a u nadolazećem periodu.

 • 15. mar. 2011.

  Godišnji izvještaj SPPD projekta za 2010. godinu daje pregled postignuća u oblastima upravljanja javnim finansijama, razvoja javnih politika (RJP), strateškog planiranja (SP) i institucionalizacije metodologija za SP i RJP. Izvještaj također sadrži i plan rada za period januar-juni 2011. godine. Izvještaj je predstavljen na sastanku Upravnog odbora projekta 20. januara 2011. godine.

 • 17. avg. 2012.

  Istraživanje Glasovi mladih (eng.: Voices of Youth) provedeno je u okviru UN programa Zapošljavanje i zadržavanje mladih (YERP) koji je podržan kroz Fond za dostizanje Milenijumskih razvojnih ciljeva (MDG-F) i finansiran od Vlade Kraljevine Španije.

 • 9. nov. 2012.

  Prije gotovo deset godina Jugoistočna Europa je počela raditi na sprovedbi sistematske strategije usmjerene ka razvoju informacionog društva. Strategija se sastoji od elektronske Agende + za Jugoistočnu Europu (eSEE Agenda+) za promicanje sadržaja i elektronskog upravljanja i Akcionog plana za razvoj širokopojasnog pristupa Jugoistočne Europe (bSEE Agenda), za poboljšanje dostupnosti i nižih cijena širokopojasnih komunikacija, poticaj aktivnog dialoga između javnog i privatnog sektora, te pružanje podrške programima e-uprave u regiji. Navedene strategije su urodile plodom i pozitivno utječu na sposobnost regiona da se natječe na globalnom tržištu.

 • 18. jul. 2013.

  Iako je većina slučajeva tuberkuloze u svijetu osjetljiva na lijekove, multi¬rezistentna tuberkuloza (MDR TB) predstavlja sve veću prijetnju global¬noj kontroli tuberkuloze. Po definiciji, MDR TB je ona koja je rezistentna na dva najjača antituberkulozna lijeka, izonijazid i rifampicin. Gubitak osjetljivosti na izonijazid i rifampicin čini tu vrstu tuberkuloze težom za liječenje.

 • 19. jul. 2013.

  Tuberkuloza (TB) je, poslije HIV/AIDS-a, najznačajnije infektivno oboljenje. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 8,8 milona osoba je oboljelo od TB, a 1,4 milion umrlo od ovog oboljenja u 2010. godini. Preko 95% svih smrtnih slučajeva usljed TB nastalo je u slabo ili srednje razvijenim zemljama. Iako vrlo sporo, procijenjeni broj oboljelih od TB se ipak smanjuje: stope incidencije TB pokazuju trend opadanja poslije 2002., a apsolutni broj oboljelih poslije 2006. godine. Očekuje se da je svijet na putu da dostigne milenijumski cilj razvoja da zaustavi širenje TB do 2015. godine. Međutim, multirezistentna tuberkuloza (MDR-TB) je zabilježena u skoro svim zemljama u kojima se vrši nadzor nad TB. Ovo predstavlja veliki izazov za budućnost.

 • Prvi nacionalni izvještaj (INC)
  4. jun. 2012.

  Prvi nacionalni izvještaj (INC) Bosne i Hercegovine u skladu sa Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC) je usvojen od strane Savjeta ministara BiH i entiteskih vlada i dostavljen UNFCCC Sekretarijatu u Bonu.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno