• 3. okt 2013.

  Izvještaj ulazi u pozitivne i negativne efekte društvenog kapitala za šire procese demokratizacije i socijalne kohezije. Istraživanje ispituje članstvo u klubovima, društvima, organizacijama i udruženjima u BiH, ili „društveni život“. Sa pozitivne strane, građansko društvo se posmatra kao društvo koje osnovu za više povezivanja i različite društvene veze i, kao takvo je, više inkluzivno. Osnaživanje društvenog života u BiH bi pomoglo da se prevaziđu neka od drugih znatnijih podjela. Za razliku od toga, Izvještaj takođe prikazuje negativnu stranu društva koje je toliko zasnovano na porodičnim vezama i potencijalu za te mreže da proizvode i reprodukuju nejednakosti putem nepotizma, klijentelizma i prijateljstva.

 • 3. okt 2013.

  Ovo je šesti Nacionalni izvještaj o humanom razvoju, koji je urađen za Bosnu i Hercegovinu, a kojim se ispituje tematsko pitanje humanog razvoja. Ove godine, Izvještajem su analizirani različiti aspekti i uzroci socijalne isključenosti u BiH i daju se preporuke za promociju socijalne inkluzije. Koncept socijalne inkluzije, koji je u srcu donošenja socijalnih politika u EU, je veoma podudaran i sa humanim razvojem i sa pristupima zasnovanim na ljudskim pravima i socio-ekonomskom razvoju. Ovi pristupi koriste analize ekonomskih i socijalnih prava i uzimaju u obzir sva prava relevantna za povećanje izbora pojedinaca da žive pristojan i smislen život. Pored toga, dijele zajedničku brigu o jednakosti, nediskriminaciji i inkluzivnom učešću.

 • 4. okt 2013.

  Kakvo je stanje humanog razvoja u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine u kojima živi većina njenog stanovništva? Imaju li ljudi koji tamo žive posao i pristojne prihode? Imaju li odgovarajući pristup zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju? Jesu li povezani kvalitetnim putevima, servisima i telekomunikacijama? Jesu li uključeni u glavna kretanja društvenog i političkog života? Koliki značaj u ruralnom životu ima poljoprivreda? Ovaj, osmi po redu Izvještaj o humanom razvoju za Bosnu i Hercegovinu nastoji odgovoriti na ta pitanja. Neke od preporuka iz ovog izvještaja se odnose konkretno na ruralna područja, dok ostale ističu važne korake koje bi zemlja trebala preduzeti, a od kojih bi jednaku korist imala i urbana i ruralna područja.

 • 3. okt 2013.

  Prism Research – a market, media and social research agency – for the purpose of examination of rural development in Bosnia and Herzegovina (B&H) within NHDR 2012 report, conducted a quantitative survey research by gathering data about various topics linked with rural life in rural areas of B&H.

 • 14. mar 2013.

  Sudski i tužilački sistem promovira i štiti demokratske vrijednosti, mir, sigurnost i ljudska prava. Nažalost, veliki broj korisnika sudskih i tužilačkih usluga nema dovoljno informacija o tome šta može očekivati prilikom dolaska u sud ili tužilaštvo, niti kome se obratiti u određenom slučaju. Shvatamo da takav nedostatak informacija može uzrokovati dodatnu nelagodu prilikom dolaska u ove institucije ili suočavanja s nekim životnim situacijama za koje mislite da se ne mogu riješiti bez djelovanja suda i/ili tužilaštva.

 • 26. jun 2012.

  Ovom publikacijom, Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), kao vodeća agencija u oblasti tranzicijske pravde u Bosni i Hercegovini, pokreće novu seriju dokumenata i aktivnosti podizanja svijesti o pitanjima tranzicijske pravde, njenih procesa, mehanizama i djelotvornih instrumenata dostupnih vlastima i civilnom društvu u cilju podrške njihovim naporima koji su usmjereni na rješavanje nasilne prošlosti.

 • 16. jan 2013.

  We present the first issue of LOD III bulletin. The bulletin has been prepared with aim to relay information on results and achievements of projects implemented by Civil Society Organizations(CSO) that are active throughout Bosnia and Herzegovina within LOD III project. Reinforcement of Local Democracy III (LOD III) is a project funded by the European Union (EU) through the funds of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) in the amount of 2,000,000 EUR and implemented by the United Nations Development Programme in Bosnia and Herzegovina (UNDP BiH).

 • 20. apr 2011.

  Na samom početku procesa izrade strategije, UNDP je napravio izvještaj o istraživanju javnog mnijenja kako bi doprinio ovom važnom procesu. Pokazatelji koji su korišteni u ovom istraživanju će se pratiti i mjeriti i na kraju procesa, ne samo kako bi se pokazao napredak nego i u cilju definiranja narednih aktivnosti u ovoj oblasti. Anketa je pokazala zanimljive rezultate, naročito kada je u pitanju sama izrada strategije.

 • 11. mar 2013.

  Sudski i tužilački sistem promovira i štiti demokratske vrijednosti, mir, sigurnost i ljudska prava. Nažalost, veliki broj korisnika sudskih i tužilačkih usluga nema dovoljno informacija o tome šta može očekivati prilikom dolaska u sud ili tužilaštvo, niti kome se obratiti u određenom slučaju. Shvatamo da takav nedostatak informacija može uzrokovati dodatnu nelagodu prilikom dolaska u ove institucije ili suočavanja s nekim životnim situacijama za koje mislite da se ne mogu riješiti bez djelovanja suda i/ili tužilaštva.

 • 6. mar 2013.

  Principi jednakosti i nediskriminacije, koji podrazumijevaju jednakost svih osoba pred zakonom, čine temelj međunarodnog zakonodavstva o ljudskim pravima. Kako bi osigurale poštivanje ovih principa, zemlje širom svijeta su obavezne osigurati efikasnu pravnu zaštitu najranjivijim, socijalno ugroženim kategorijama stanovništva u slučajevima kada to zahtijevaju interesi pravde. Građani slabog imovinskog stanja, koji nemaju sredstava platiti usluge pravnog punomoćnika, predstavljaju ugroženu kategoriju koja nije u mogućnosti adekvatno zaštititi svoja prava i interese pred nadležnim organima. Njihovo pravo na pristup sudu i drugim tijelima značajno je ograničeno njihovim materijalnim mogućnostima.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno