• 21. feb. 2011.

  Bosna i Hercegovina posjeduje veliki potencijal u poljoprivredi i u sektoru prerade hrane zbog brojnih pogodnih uvjeta kao što su: velike površine poljoprivrednog zemljišta, pogodni klimatski uvjeti, te visoko kvalitetna voda. U prilog ovome ide i činjenica da Bosna i Hercegovina posjeduje velike površine za ispašu što je preduslov za intenzivan uzgoj stoke kao poljoprivredne grane.

 • 21. feb. 2011.

  Consumers of food as its end users have the right to know that the food they eat is approved and safe. Foodborne illnesses are very dangerous and can affect not only the consumers but the entire food industry, tourism and catering industry, in addition to adverse effects on the volume of production of primary producers which are ultimately reflected on the revenues and the overall economy of a country. It is therefore important to focus on educating the primary producers about the reasons for and ways to produce safe and quality food.

 • 5. jul. 2011.

  We are pleased to present the second edition of the Methodology for Integrated Local Development Planning (MiPRO) for Bosnia and Herzegovina (BiH), prepared following its practical application in 23 municipalities in BiH. The second edition contains practical examples and experiences practices from strategic planning processes recently conducted in these 23 municipalities.

 • LOD metodologija za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva
  9. feb. 2016.

  Metodološki pristup za transparentnu raspodjelu fondova namijenjenih organizacijama civilnog društva razvijen je na osnovu potrebe za jednostavnim alatima koje mogu koristiti prvenstveno lokalne zajednice za raspodjelu vlastitih budžetskih sredstava, ali i zahtjeva OCD za pojednostavljenim i jasnim instrukcijama o načinu pristupa ne samo finansijskim sredstvima iz budžeta jedinica lokalne samouprave već i sredstvima koja dolaze iz drugih izvora.

 • Iseljeništvo i razvoj Bosne i Hercegovine - Uspješni primjeri
  19. nov. 2014.

  Službeni statistički podaci procjenjuju da gotovo 1,5 miliona građana Bosne i Hercegovine živi izvan zemlje što predstavlja gotovo 40% ukupnog stanovništva. Prema procjenama, broj građana porijeklom iz BiH koji žive u inostranstvu je još i veći, a ako se uzmu u obzir druga i treća generacija, brojka doseže 2 miliona građana.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno