Ruralni i regionalni razvoj

  • 04. dec. 2013.Razvoj sektora gljivarstva, održivog i inkluzivnog tržištaIzrada studije nastala je na osnovu opredjeljenja i nastojanja da se sektoru uzgoja gljiva dadne istaknuto mjesto i ukaže na mogućnost održivosti, posebno u ruralnim područjima BiH. Studija je nastala kao rezultat zajedničkog rada velikog broja sakupljača samoniklih i proizvođača kultivisanih gljiva, predstavnika naučnih i stručnih službi i brojnih konsultacija na različitim nivoima.

  • 04. dec. 2013.Studija izvodljivosti uzgoja koza u BiHKozarstvo kao ozbiljna poslovna djelatnost i sektor koji može da ponudi značajan broj radnih mjesta i postane izvor prihoda za siromašnu seosko stanovništvo, je skoro zaboravljan u BiH.

  • Iseljeništvo i razvoj Bosne i Hercegovine - Uspješni primjeri19. nov. 2014.Iseljeništvo i razvoj Bosne i Hercegovine - Uspješni primjeriSlužbeni statistički podaci procjenjuju da gotovo 1,5 miliona građana Bosne i Hercegovine živi izvan zemlje što predstavlja gotovo 40% ukupnog stanovništva. Prema procjenama, broj građana porijeklom iz BiH koji žive u inostranstvu je još i veći, a ako se uzmu u obzir druga i treća generacija, brojka doseže 2 miliona građana.

  • 17. jan. 2011.Strategija obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave u Republici srpskoj 2011-2015Strategija obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave u RS (2011.-2015.) je dokument koji su usvojili Savez općina i gradova RS i Vlada RS, izražavajući na taj način njihovo opredjeljenje za sistemski i održiv pristup razvoju kapaciteta lokalne samouprave.

  • 21. feb. 2011.Industrija autohtonih mliječnih proizvoda u Bosni i HercegoviniBosna i Hercegovina posjeduje veliki potencijal u poljoprivredi i u sektoru prerade hrane zbog brojnih pogodnih uvjeta kao što su: velike površine poljoprivrednog zemljišta, pogodni klimatski uvjeti, te visoko kvalitetna voda. U prilog ovome ide i činjenica da Bosna i Hercegovina posjeduje velike površine za ispašu što je preduslov za intenzivan uzgoj stoke kao poljoprivredne grane.

ČIME SE BAVIMO - RURALNI I REGIONALNI RAZVOJ

Sektor za ruralni i regionalni razvoj fokusiran je na sveobuhvatan pristup razvoju na lokalnom nivou, u skladu sa evropskim principima i normama. Kroz regionalne urede UNDP-a, Sektor se bavi: jačanjem kapaciteta lokalnih vlasti za planiranje, identificiranje prioriteta i ostvarivanje rezultata; stimuliranjem ekonomskog oporavka kroz poduzetničku aktivnost, rast tržišta rada i investicije, povećanje konkurentnosti lokalnih proizvođača i generiranje prihoda; jačanjem prioritetne lokalne infrastrukture; pružanjem socijalnih usluga ranjivim grupama; i održivim korištenjem prirodnih resursa i energetske efikasnosti.

VIŠE O RURALNOM I REGIONALNOM RAZVOJU