• 9. feb 2016.

  Metodološki pristup za transparentnu raspodjelu fondova namijenjenih organizacijama civilnog društva razvijen je na osnovu potrebe za jednostavnim alatima koje mogu koristiti prvenstveno lokalne zajednice za raspodjelu vlastitih budžetskih sredstava, ali i zahtjeva OCD za pojednostavljenim i jasnim instrukcijama o načinu pristupa ne samo finansijskim sredstvima iz budžeta jedinica lokalne samouprave već i sredstvima koja dolaze iz drugih izvora.

 • 19. nov 2014.

  Službeni statistički podaci procjenjuju da gotovo 1,5 miliona građana Bosne i Hercegovine živi izvan zemlje što predstavlja gotovo 40% ukupnog stanovništva. Prema procjenama, broj građana porijeklom iz BiH koji žive u inostranstvu je još i veći, a ako se uzmu u obzir druga i treća generacija, brojka doseže 2 miliona građana.

 • 4. dec 2013.

  Izrada studije nastala je na osnovu opredjeljenja i nastojanja da se sektoru uzgoja gljiva dadne istaknuto mjesto i ukaže na mogućnost održivosti, posebno u ruralnim područjima BiH. Studija je nastala kao rezultat zajedničkog rada velikog broja sakupljača samoniklih i proizvođača kultivisanih gljiva, predstavnika naučnih i stručnih službi i brojnih konsultacija na različitim nivoima.

 • 18. jan 2016.

  Projekat Migracije i razvoj je imao dva cilja: s jedne strane, pružena je podrška institucijama vlasti da unaprijede politike i prakse za uspostavu bolje saradnje sa iseljeništvom, a s druge strane, ojačani su kapaciteti za takvu saradnju u okviru lokalnih zajednica. Jedna od aktivnosti projekta ticala se uvođenja koncepta migracija i razvoja u strategije razvoja deset partnerskih jedinica lokalne samouprave, iz čega su proistekle konkretne inicijative s ciljem uspostave ili osnaživanja saradnje sa privatnim i pravnim licima ili udruženjima iz iseljeništva, a u svrhu postizanja konkretnih razvojnih rezultata na lokalnom nivou.

 • 21. feb 2011.

  Bosna i Hercegovina posjeduje veliki potencijal u poljoprivredi i u sektoru prerade hrane zbog brojnih pogodnih uvjeta kao što su: velike površine poljoprivrednog zemljišta, pogodni klimatski uvjeti, te visoko kvalitetna voda. U prilog ovome ide i činjenica da Bosna i Hercegovina posjeduje velike površine za ispašu što je preduslov za intenzivan uzgoj stoke kao poljoprivredne grane.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno