• 17. jan. 2011.

  Strategija obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave u RS (2011.-2015.) je dokument koji su usvojili Savez općina i gradova RS i Vlada RS, izražavajući na taj način njihovo opredjeljenje za sistemski i održiv pristup razvoju kapaciteta lokalne samouprave.

 • 26. jun. 2012.

  Strategija obuke za jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH (2011. – 2015. god) je ključni dokument koji su usvojile Vlada Federacije BiH i Savez općina i gradova Federacije BiH, što pokazuje njihovo opredjeljenje za sistemski i održiv pristup razvoju kapaciteta lokalnih vlasti. Strategija daje glavne pravce djelovanja za dostizanje efikasne i profesionalne lokalne uprave, koja pruža kvalitetne usluge građanima i djelotvorno upravlja procesima lokalnog razvoja, kroz kontinuirano ulaganje u poboljšanje znanja i vještina zaposlenika i izabranih zvaničnika u lokalnoj upravi, putem sistema obuke za jedinice lokalne samouprave.

 • 18. apr. 2013.

  Reinforcement of Local Democracy III (LOD III) is a project funded by the European Union (EU) through the funds of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) in the amount of 2,000,000 EUR and implemented by the United Nations Development Programme in Bosnia and Herzegovina (UNDP BiH).

 • Studija o tržištu vune
  10. jan. 2011.

  Cilj ove Studije jeste da istraži uslove i potencijale tržišta vune koji bi se mogli ostvariti kroz bolje organizovano povezivanje farmera i proizvođača, i da istakne ključne elemente i faktore usješnosti koji će se morati razmotriti kao dijelovi cjelokupne studije.

 • Uspješni primjeri saradnje u lokalnim zajednicama
  18. jan. 2016.

  Projekat Migracije i razvoj je imao dva cilja: s jedne strane, pružena je podrška institucijama vlasti da unaprijede politike i prakse za uspostavu bolje saradnje sa iseljeništvom, a s druge strane, ojačani su kapaciteti za takvu saradnju u okviru lokalnih zajednica. Jedna od aktivnosti projekta ticala se uvođenja koncepta migracija i razvoja u strategije razvoja deset partnerskih jedinica lokalne samouprave, iz čega su proistekle konkretne inicijative s ciljem uspostave ili osnaživanja saradnje sa privatnim i pravnim licima ili udruženjima iz iseljeništva, a u svrhu postizanja konkretnih razvojnih rezultata na lokalnom nivou.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno