• 19. nov 2014.

  Službeni statistički podaci procjenjuju da gotovo 1,5 miliona građana Bosne i Hercegovine živi izvan zemlje što predstavlja gotovo 40% ukupnog stanovništva. Prema procjenama, broj građana porijeklom iz BiH koji žive u inostranstvu je još i veći, a ako se uzmu u obzir druga i treća generacija, brojka doseže 2 miliona građana.

 • 4. dec 2013.

  Izrada studije nastala je na osnovu opredjeljenja i nastojanja da se sektoru uzgoja gljiva dadne istaknuto mjesto i ukaže na mogućnost održivosti, posebno u ruralnim područjima BiH. Studija je nastala kao rezultat zajedničkog rada velikog broja sakupljača samoniklih i proizvođača kultivisanih gljiva, predstavnika naučnih i stručnih službi i brojnih konsultacija na različitim nivoima.

 • 18. jan 2016.

  Projekat Migracije i razvoj je imao dva cilja: s jedne strane, pružena je podrška institucijama vlasti da unaprijede politike i prakse za uspostavu bolje saradnje sa iseljeništvom, a s druge strane, ojačani su kapaciteti za takvu saradnju u okviru lokalnih zajednica. Jedna od aktivnosti projekta ticala se uvođenja koncepta migracija i razvoja u strategije razvoja deset partnerskih jedinica lokalne samouprave, iz čega su proistekle konkretne inicijative s ciljem uspostave ili osnaživanja saradnje sa privatnim i pravnim licima ili udruženjima iz iseljeništva, a u svrhu postizanja konkretnih razvojnih rezultata na lokalnom nivou.

 • 21. feb 2011.

  Bosna i Hercegovina posjeduje veliki potencijal u poljoprivredi i u sektoru prerade hrane zbog brojnih pogodnih uvjeta kao što su: velike površine poljoprivrednog zemljišta, pogodni klimatski uvjeti, te visoko kvalitetna voda. U prilog ovome ide i činjenica da Bosna i Hercegovina posjeduje velike površine za ispašu što je preduslov za intenzivan uzgoj stoke kao poljoprivredne grane.

 • 10. jan 2011.

  Cilj ove Studije jeste da istraži uslove i potencijale tržišta vune koji bi se mogli ostvariti kroz bolje organizovano povezivanje farmera i proizvođača, i da istakne ključne elemente i faktore usješnosti koji će se morati razmotriti kao dijelovi cjelokupne studije.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno