Izvještaj o humanom razvoju (NHDR)

4. Oktobar 2013
image

Kakvo je stanje humanog razvoja u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine u kojima živi većina njenog stanovništva? Imaju li ljudi koji tamo žive posao i pristojne prihode? Imaju li odgovarajući pristup zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju? Jesu li povezani kvalitetnim putevima, servisima i telekomunikacijama? Jesu li uključeni u glavna kretanja društvenog i političkog života? Koliki značaj u ruralnom životu ima poljoprivreda? Ovaj, osmi po redu Izvještaj o humanom razvoju za Bosnu i Hercegovinu nastoji odgovoriti na ta pitanja. Neke od preporuka iz ovog izvještaja se odnose konkretno na ruralna područja, dok ostale ističu važne korake koje bi zemlja trebala preduzeti, a od kojih bi jednaku korist imala i urbana i ruralna područja.

 

Svaka osoba ima vlastito shvatanje ruralnih područja, sliku u svojoj glavi o tome šta predstavlja seoski život. Većina tih shvatanja možda i jeste tačna, ali bez redovnog poređenja vlastite percepcije spram stvarnosti, uobičajena stajališta zastarijevaju i prestaju biti pouzdana osnova za donošenje odluka. U Bosni i Hercegovini će se u narednih nekoliko godina morati donijeti brojne odluke, kako Bosna i Hercegovina bude jačala svoje planove ruralnog razvoja i pripremala se za implementaciju EU Instrumenta predpristupne pomoći za poljoprivredu i ruralni razvoj (IPARD). Jedinstveni doprinos ovog izvještaja nije da predvidi rezultate tog procesa planiranja, nego da ponudi osnovu na kojom bi se osporile oubičajene, često neutemeljene pretpostavke, te kako bi na taj način mogli lakše shvatiti gdje leži prava istina.

 

Izvještaj koji prezentiramo traga za istinom, analizira konvencionalna uvjerenja, propitujući šta je to mit, a šta stvarnost, počevši od same ideje ruralnosti ...


UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno