Veze među nama – 2009.

3. Oktobar 2013
image

Društveni kapital u Bosni i Hercegovini


Izvještaj ulazi u pozitivne i negativne efekte društvenog kapitala za šire procese demokratizacije i socijalne kohezije. Istraživanje ispituje članstvo u klubovima, društvima, organizacijama i udruženjima u BiH, ili „društveni život“. Sa pozitivne strane, građansko društvo se posmatra kao društvo koje osnovu za više povezivanja i različite društvene veze i, kao takvo je, više inkluzivno. Osnaživanje društvenog života u BiH bi pomoglo da se prevaziđu neka od drugih znatnijih podjela. Za razliku od toga, Izvještaj takođe prikazuje negativnu stranu društva koje je toliko zasnovano na porodičnim vezama i potencijalu za te mreže da proizvode i reprodukuju nejednakosti putem nepotizma, klijentelizma i prijateljstva.

 

Godina: 2009.
Vrsta: Nacionalni izvještaji
Region: Istočna Evropa i Centralna Azija
Država: Bosna i Hercegovina

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno