Nacionalni izvještaj o humanom razvoju - 2007.

3. Oktobar 2013
image

Ovo je šesti Nacionalni izvještaj o humanom razvoju, koji je urađen za Bosnu i Hercegovinu, a kojim se ispituje tematsko pitanje humanog razvoja. Ove godine, Izvještajem su analizirani različiti aspekti i uzroci socijalne isključenosti u BiH i daju se preporuke za promociju socijalne inkluzije. Koncept socijalne inkluzije, koji je u srcu donošenja socijalnih politika u EU, je veoma podudaran i sa humanim razvojem i sa pristupima zasnovanim na ljudskim pravima i socio-ekonomskom razvoju. Ovi pristupi koriste analize ekonomskih i socijalnih prava i uzimaju u obzir sva prava relevantna za povećanje izbora pojedinaca da žive pristojan i smislen život. Pored toga, dijele zajedničku brigu o jednakosti, nediskriminaciji i inkluzivnom učešću.

 

Godina: 2007.
Vrsta: Nacionalni izvještaji
Region: Istočna Evropa i Centralna Azija
Država: Bosna i Hercegovina

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno