Milenijumski razvojni ciljevi – 2003.

3. Oktobar 2013
image

"Gdje ću biti 2015. godine?" je slogan koji je izabran za promociju ovogodišnjeg Nacionalnog izvještaja o humanom razvoju, koji se fokusira na Milenijumske razvojne ciljeve (engl. MDG) na čije su se postizanje do 2015. godine obavezale sve države. Set univerzalnih MDG sa ciljevima prilagođenim za BiH daju zlatnu mogućnost za državu i njene građane da razgovaraju o tome gdje država i njeni građani žele da budu 2015. godine i kako žele da žive u kontekstu prevashodnog izazova Evrope.

 

Godina: 2003.
Vrsta: Nacionalni izvještaji
Region: Istočna Evropa i Centralna Azija
Država: Bosna i Hercegovina

 

Glavni saradnici
Armin Sirčo – supervizor (UNDP)
Žarko Papić – vođa tima

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno