Izvještaj o humanom razvoju Bosna i Hercegovina - 1998.

2. Oktobar 2013
image

Ovaj dokument je obuhvatan izvještaj o statusu poslijeratne Bosne i Hercegovine, na način kako su je analizirali i predstavili eksperti iz BiH. Široki krugovi su ga odobrili kao pregled znakova političkih, socijalnih i ekonomskih pitanja sa kojima se suočava BiH. Tokom perioda pregleda, država je prolazila kroz višestruku tranziciju; od rata do mira, od hitne pomoći do razvojne pomoći, od ekonomije sa centralnim planiranjem do slobodnog tržišta, i najvažnije od socijalizma do demokratije.


Godina: 1998.
Vrsta: Nacionalni izvještaji
Region: Istočna Evropa i Centralna Azija
Država: Bosna i Hercegovina

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno