Izvještaj o humanom razvoju 2003 - Milenijumski razvojni ciljevi

12. jun 2003
image

“Gdje ću ja biti u 2015?” je odabrani slogan za promociju ovogodišnjeg Izvještaja o humanom razvoju koji je u potpunosti posvećen Milenijumskim razvojnim ciljevima, a na koje su se sve zemlje obavezale da ih dosegnu do 2015 godine. Univerzalni MRC sa svojim zadacima posebno prilagođenim kontekstu BiH predstavljaju zlatnu priliku da ova zemlja i njeni građani započnu otvorenu diskusiju oko toga gdje zemlja i njeni ljudi žele biti 2015 godine, posebno u kontekstu uključivanja u Evropu kao posebno važnog izazova.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno