Kratki osvrt na status Milenijskih razvojnih ciljeva u Bosni i Hercegovini: PRSP, Evropa i dalje perspektive

12. Septembar 2004
image

Ovaj dokument je u biti sofisticirani nastavak posla započetog prošlogodišnjim Izvještajem o humanom razvoju u kojem su globalni ciljevi prilagođeni domaćem, BIH kontekstu. Rezultat je funkcionalni okvir za praćenje napretka u dostizanju MRC-a i predstavlja osnovu za buduće UNDP-ove periodične izvještaje o tom napretku. Svi ciljevi i indikatori su provjereni, te uvedene su i  neke značajne inovacije. Glavni cilj je bio da se izvještaj učini praktičnim i korisnim okvirom pri donošenju političkih odluka, budući da građani BiH treba da znaju, ne samo gdje žele biti 2015., nego i kako da to postignu.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno