Bosna i Hercegovina: Evaluacija studije slučaja - Milenijumski razvojni ciljevi

20. Oktobar 2011
image

Ova procjena je vježba generiranja znanja čiji je cilj: 1) Procijeniti MDG-F doprinosa na nacionalnom nivou, za postizanje Milenijumskih razvojnih ciljeva, principa Pariške deklaracije i UN reformske inicijative "Dostaviti kao jedan" , 2) Identificirati najbolje prakse i naučene lekcije u cilju informiranja budućih zajedničkih programa za razvoj i 3) Spajanje programa intervencije na lokalnom nivou sa procesima kreiranja politika na nacionalnom nivou naglašavajući uspješne pilot inicijative sa potencijalom za replikaciju i scale-up.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno