Napredak u realizaciji Milenijumskih razvojnih ciljeva u BiH 2013.

12. Mart 2014
image

Postizanje  Milenijumskih razvojnih ciljeva (MRC) je od posebnog značaja za BiH i njene građane, prvenstveno zbog posljedica rata i aktivnosti koje su potom uslijedile da osiguraju održivi razvoj. U 2003. godini, BiH je u prvu Srednjoročnu strategiju razvoja za period 2004-2007. (PRSP) ugradila MRC indikatore kako bi se mogla pratiti implementacija ove Strategije.

UNDP je 2004. pripremio „Kratki osvrt na status Milenijumskih razvojnih ciljeva u BiH, PRSP, Evropa i dalje perspektive“ koji je predstavljao korak ka povezivanju MRC-a u BiH sa procesom evropskih integracija. Izvještaj o analizi napretka ostvarenog na postizanju ovih ciljeva iz 2010. godine dodatno je povezao MRC sa razvojnom agendom zemlje kroz prizmu pristupanja EU. Izvještaj za 2013. godinu ističe napredak ostvaren na realizaciji MRC u poređenju sa globalnim, regionalnim i EU trendovima. Kao jedan od dokumenata za praćenje, izvještaj posmatra ključne razvojne procese u BiH u periodu od 2000. godine do danas i nudi opšte preporuke koje zahtijevaju pažnju i djelovanje BiH institucija i njihovih partnera.

Svrha ovog izvještaja je, pored procjene stanja napretka prema ostvarivanju MRC -eva, i u narednom periodu stimulirati razgovore o sveobuhvatnim razvojnim pitanjima u zemlji, osiguravanjem najpouzdanijih raspoloživih podataka i informacija o trendovima utvrđenim na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno