Energija i okoliš

  • Strategija prilagođavanja na klimatske promjene i niskoemisionog razvoja za Bosnu i Hercegovinu Strategija prilagođavanja na klimatske promjene i niskoemisionog razvoja za Bosnu i Hercegovinu Jan 9, 2014Bosnia and Herzegovina has taken significant steps to tackle the issue of climate change both on the domestic and international level. In Bosnia and Herzegovina climate change is gradually more considered to be a matter of crucial strategic importance, particularly by local authorities and the academic community.

  • Smjernice za upravljanje i odrzavanje termo-energetskih sistema u javnim objektimaJul 21, 2014Smjernice za upravljanje i održavanje termo-energetskih sistema u javnim objektima, sa fo¬kusom na kotlove na biomasu, imaju za cilj da podignu svijest široj javnosti i upoznaju osobe koje direktno ili indirektno rukovode i održavaju ove sisteme sa praktičnim informacijama i savjetima za pravilan, siguran i efikasan rad sistema.

  • Mogućnosti korištenja biomase iz šumarstva i drvne industrije u Bosni i HercegoviniDec 12, 2014Ova studija ima za cilj da analizira pokazatelje dostupne količine šumske drvne biomase...

  • Biblioteka energetske efikasnostiBiblioteka energetske efikasnostiFeb 19, 2013EE Biblioteka se sastoji od sedam edukativnih publikacija koje objašnjavaju sve od osnova do tehničkih detalja u vezi sa štednjom energije, energetskom efikasnosti i upravljanjem energijom, te je namjenjena najširoj publici – od mladih osoba koje se prvi put sreću sa ovim temama do stručnjaka koji rade u energetskom sektoru.

  • Eko-turizam u Livanjskom polju i okoliciJun 8, 2012U ovoj publikaciji predstavljen je eko turizam Livanjskog polja (opštine Livno, Bosansko Grahovo i Tomislavgrad). Čitaoci ove publikacije dobiti će informaciju o najznačajnim biljnim i životinjskim vrstama, mjestima velikog prirodnog ili kulturnog značaja, te ideje za rekreacijske aktivnosti ili avanturističke sportove kojima se može baviti u ovom području.

ČIME SE BAVIMO - ENERGIJA I OKOLIŠ

Energetska efikasnost i održivost okoliša suštinske su komponente evropske budućnosti za zemlje kakva je Bosna i Hercegovina. Uz generalno nizak nivo svijesti o međuovisnosti okoliša i razvoja, postavljanje nacionalnih prioriteta u ovoj oblasti prilično je ograničeno. UNDP svoju podršku fokusira na to da osigura da BiH posjeduje ljudske i finansijske resurse za održivo korištenje svojih okolišnih i prirodnih resursa, da ispunjava okolišne Acquise EU i kreira zeleni, vitalan ekonomski rast i održivu egzistenciju za svoje stanovništvo.

VIŠE O ENERGIJI I OKOLIŠU