SubscribeSubscribe
 • Treći nacionalni izvještaj (TNC) BiH i Drugi dvogodišnji izvještaj o emisiji stakleničkih plinova (SBUR) BiH
  24. jul. 2017.

  Vijeće ministara BiH je usvojilo Treći nacionalni izvještaj (TNC) BiH i Drugi dvogodišnji izvještaj o emisiji stakleničkih plinova (SBUR) BiH u skladu s Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC). UNDP je, uz finansijsku podršku GEF-a, u saradnji sa domaćim vlastima radio na pripremi oba izvještaja.

 • Zeleni poslovi - Analiza uticaja mjera energetske efikasnosti na zapošljavanje u BiH
  15. dec. 2016.

  Pojam „zeleni poslovi“ odnosi se na mogućnosti zapošljavanja u oblastima vezanim za zaštitu okoliša. „Zeleni poslovi“ naročito pogoduju građevinskom sektoru, jer je uobičajena struktura potrošnje energije takva da se u oblasti zgradarstva troši najviše energije, a onda su takvi objekti i predmet poboljšanja. Poboljšanje energetskih karakteristika objekata i provođenje mjera nosi brojne prednosti, a jedna od najznačajnijih je stvaranje radnih mjesta.

 • Analiza prednosti prelaska na grijanje drvnom biomasom u okviru UNDP projekata
  14. okt. 2016.

  Bosna i Hercegovina je bogata šumskim resursima, i sa aspekta rasprostranjenosti i sa spekta biološke raznolikosti, a veoma značajan dio teritorije joj je pokriven šumama. BiH ima najveći udio površina pod šumama i najbogatiju raznolikost šumskih vrsta među zemljama Zapadnog Balkana. Šumski resursi su u mnogim lokalnim i ruralnim sredinama okosnica ekonomije i nerijetko jedini izvor prihoda.

 • Studija o upravljanju rizikom od klizišta u Bosni i Hercegovini
  28. sep. 2016.

  Cilj izrade Studije o upravljanju rizikom od klizišta jeste detaljna ocjena sadašnjeg stanja u oblasti upravljanja rizikom od klizišta u Bosni i Hercegovini, prijedlog smjernica i preporuka kojima bi se u različitim segmentima procesa poboljšalo postojeće stanje na osnovu međunarodnog iskustva, a čime bi se stvorili uslovi za primjenu procesa upravljanja rizikom od klizišta u okviru postojećeg sistema uprave i njenih institucija.

 • Metodologija i studija za određivanje cijene usluga vodosnabdijevanja vodoopskrbe i kanalizacije
  18. nov. 2015.

  Metodologija za određivanje cijene usluga vodosnabdijevanja vodoopskrbe i kanalizacije u BiH. Studija o najboljem načinu pozicioniranja regulatornog tijela u postupku utvrđivanja cijena komunalnih usluga vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda.

 • Mogućnosti korištenja biomase iz šumarstva i drvne industrije u Bosni i Hercegovini
  12. dec. 2014.

  Ova studija ima za cilj da analizira pokazatelje dostupne količine šumske drvne biomase...

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno