Udžbenik “Energija i okoliš”

1. Novembar 2011
image

Ovaj udžbenik je prilagođen i štampan u okviru projekta Zapošljavanje i sigurno snabdijevanje energijom korištenjem energije iz biomase u Bosni i Hercegovini - Biomass“, a baziran je na originalnim materijalima Norveškog SPARE programa za održivo korištenje energetskih resursa, namijenjenog školskoj djeci. “Energija i okoliš” se u mnogo čemu razlikuju od redovnih školskih predmeta, jer ne pruža samo suhoparno znanje nego i podstiče učenike na samostalno naučno istraživanje te ih ohrabruje i na praktičnu primjenu raznih naučnih dostignuća.

Ovaj udžbenik pomaže da se na praktične načine poveća efikasno korištenje energije u školi i kod kuće. Rezultati istraživanja, te praktična saznanja do kojih učenici mogu da dođu u oblasti energetske efikasnosti, mogu da budu korisni za sve – roditelje, prijatelje i komšije.