Biblioteka energetske efikasnosti

19. Februar 2013
image

EE Biblioteka se sastoji od sedam edukativnih publikacija koje objašnjavaju sve od osnova do tehničkih detalja u vezi sa štednjom energije, energetskom efikasnosti i upravljanjem energijom, te je namjenjena najširoj publici – od mladih osoba koje se prvi put sreću sa ovim temama do stručnjaka koji rade u energetskom sektoru.

Sve publikacije EE Biblioteke su pisali stručnjaci na raznim poljima energetske efikasnosti. Predstavljaju korisne reference i izvor informacija za sve one zainteresovane za energetsku efikasnost kao i one koji se profesionalno bave ovom materijom.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno