Energija i okoliš

  • 01. nov. 2011.Cost-benefit analiza u sektoru biomase u Bosni i Hercegovini, sa posebnih fokusom na regiju SrebreniceWithin the framework of the BiH Biomass Energy for Employment and Energy Security – Biomass project, UNDP has published a study on Cost-Benefit Analysis of the Bosnia and Herzegovina Biomass Energy Sector – with a Special Focus on Srebrenica Region. This study is the result of an attempt to summarize technical information regarding biomass energy baseline emissions and a cost-benefit analysis of the biomass energy sector in Bosnia and Herzegovina, with a special focus on the Srebrenica region.

  • Prvi nacionalni izvještaj (INC)04. jun. 2012.Prvi nacionalni izvještaj (INC)Prvi nacionalni izvještaj (INC) Bosne i Hercegovine u skladu sa Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC) je usvojen od strane Savjeta ministara BiH i entiteskih vlada i dostavljen UNFCCC Sekretarijatu u Bonu.

  • 08. jun. 2012.Eko-turizam u Livanjskom polju i okoliciU ovoj publikaciji predstavljen je eko turizam Livanjskog polja (opštine Livno, Bosansko Grahovo i Tomislavgrad). Čitaoci ove publikacije dobiti će informaciju o najznačajnim biljnim i životinjskim vrstama, mjestima velikog prirodnog ili kulturnog značaja, te ideje za rekreacijske aktivnosti ili avanturističke sportove kojima se može baviti u ovom području.

  • Biblioteka energetske efikasnosti19. feb. 2013.Biblioteka energetske efikasnostiEE Biblioteka se sastoji od sedam edukativnih publikacija koje objašnjavaju sve od osnova do tehničkih detalja u vezi sa štednjom energije, energetskom efikasnosti i upravljanjem energijom, te je namjenjena najširoj publici – od mladih osoba koje se prvi put sreću sa ovim temama do stručnjaka koji rade u energetskom sektoru.

  • Strategija prilagođavanja na klimatske promjene i niskoemisionog razvoja za Bosnu i Hercegovinu 09. jan. 2014.Strategija prilagođavanja na klimatske promjene i niskoemisionog razvoja za Bosnu i HercegovinuBosnia and Herzegovina has taken significant steps to tackle the issue of climate change both on the domestic and international level. In Bosnia and Herzegovina climate change is gradually more considered to be a matter of crucial strategic importance, particularly by local authorities and the academic community.

ČIME SE BAVIMO - ENERGIJA I OKOLIŠ

Energetska efikasnost i održivost okoliša suštinske su komponente evropske budućnosti za zemlje kakva je Bosna i Hercegovina. Uz generalno nizak nivo svijesti o međuovisnosti okoliša i razvoja, postavljanje nacionalnih prioriteta u ovoj oblasti prilično je ograničeno. UNDP svoju podršku fokusira na to da osigura da BiH posjeduje ljudske i finansijske resurse za održivo korištenje svojih okolišnih i prirodnih resursa, da ispunjava okolišne Acquise EU i kreira zeleni, vitalan ekonomski rast i održivu egzistenciju za svoje stanovništvo.

VIŠE O ENERGIJI I OKOLIŠU