Glas tihe većine

11. juli 2014 (publikovano 2007. godine)
image

Sažetak

 

U središtu ovog izvještaja su elementi od značaja za kreiranje mjera politike na polju održivog povratka i determinanti vizija stanovnika BiH o budućnosti zemlje, kao i ideja u oblasti demokratskog upravljanja, ustavnih promjena, međunarodnog uticaja i socijalneuključenosti. Stoga, cilj izvještaja jeste proučavanje ‘vizija budućnosti’ stanovnika današnje BiH te uloge raseljenja i povratka. Jedno od ključnih pitanja odnosi se na to da li mjere kojima se pruža podrška povratnicima i nepovratnicima predstavljaju dio vizija budućnosti ili su zapravo neki drugi prioriteti hitniji.

U izvještaju se pojam upravljanja shvata u širem smislu i obuhvata pitanja kao što su željena ustavna rješenja za BiH, percepcija političkih institucija i političkih prioriteta, te pitanja procesa, uključujući percepciju korupcije u političkom procesu.

Drugim riječima,  ovo istraživanje  predstavlja važnu priliku da se čuje glas ‘tihe većine’ u BiH, pri čemu nije najmanje značajan cilj da se ponudi alternativa političkoj retorici koja ponekad ima tendenciju da dominira javnom diskusijom, i to alternative zasnovana na činjenicama.

Iako će svaka od pomenutih tema biti zasebno analizirana uz korištenje čitavog niza statističkih instrumenata, u posljednjem dijelu se objedinjuju sve različite teme i stavljaju u međusobni odnos. Korištenjem korespondencijske analize kao multidimenzionalnog instrumenta, konačni cilj će biti ponuditi prikaz  generalne slike.

    Preuzmi dokument