Glas tihe većine

11. juli 2014 (publikovano 2007. godine)
image

Sažetak

 

U središtu ovog izvještaja su elementi od značaja za kreiranje mjera politike na polju održivog povratka i determinanti vizija stanovnika BiH o budućnosti zemlje, kao i ideja u oblasti demokratskog upravljanja, ustavnih promjena, međunarodnog uticaja i socijalneuključenosti. Stoga, cilj izvještaja jeste proučavanje ‘vizija budućnosti’ stanovnika današnje BiH te uloge raseljenja i povratka. Jedno od ključnih pitanja odnosi se na to da li mjere kojima se pruža podrška povratnicima i nepovratnicima predstavljaju dio vizija budućnosti ili su zapravo neki drugi prioriteti hitniji.

U izvještaju se pojam upravljanja shvata u širem smislu i obuhvata pitanja kao što su željena ustavna rješenja za BiH, percepcija političkih institucija i političkih prioriteta, te pitanja procesa, uključujući percepciju korupcije u političkom procesu.

Drugim riječima,  ovo istraživanje  predstavlja važnu priliku da se čuje glas ‘tihe većine’ u BiH, pri čemu nije najmanje značajan cilj da se ponudi alternativa političkoj retorici koja ponekad ima tendenciju da dominira javnom diskusijom, i to alternative zasnovana na činjenicama.

Iako će svaka od pomenutih tema biti zasebno analizirana uz korištenje čitavog niza statističkih instrumenata, u posljednjem dijelu se objedinjuju sve različite teme i stavljaju u međusobni odnos. Korištenjem korespondencijske analize kao multidimenzionalnog instrumenta, konačni cilj će biti ponuditi prikaz  generalne slike.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno