BiH ili ne BiH

1. Novembar 2011
image

Pod potkroviteljstvom Programa zapošljavanja i zadržavanja mladih (YERP), 874 povratnika i mladih iz dijaspore su odgovorili na anketu koja je imala za cilj ; prvo mapiranje potencijala za povratak migranata, reintegraciju u tržište rada, te doprinos razvoju Bosne i Hercegovine (BiH) od strane njene mlade dijaspore. Link ka online anketi, koja se sastojala iz kvantitativnih i kvalitativnih pitanja, poslan je organizacijama dijaspore, te pojedincima širom svijeta. Rezultat ankete, uključujući demografske karakteristike migranata;motivaciju za i prepreke njihovom povratku i reintegraciji u BiH tržište rada; veze sa i identifikacija sa njihovom domovinom; te usporedbe kroz grupe, su nešto što je ovaj izvještaj analizirao. Cilj ovog izvještaja je da identifikuje izazove i prilike za mladu dijasporu da bi se uspješno vratila u BiH (uz fokus na BiH tržište rada) kao i da identifikuje interes i motivaciju da doprinesu njenom razvoju bilo da su zainteresovani za povratak ili ne.

 

 

Prezentirani su zaključci i preporuke, uključujući moguće mjere za:

 

-privlačenje mlade dijaspore radi povratka;

-uspješnu integraciju na tržište rada po povratku;

-potpuno privlačenje i ubiranje doprinosa migranata koji su iskazali interes da doprinesu bez trajnog ili fizičkog povratka u zemlju.

 

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno