Kompedijum najboljih praksi eSEE Agenda+ 2011

9. Novembar 2012
image

Prije gotovo deset godina Jugoistočna Europa je počela raditi na sprovedbi sistematske strategije usmjerene ka razvoju informacionog društva. Strategija se sastoji od elektronske Agende + za Jugoistočnu Europu (eSEE Agenda+) za promicanje sadržaja i elektronskog upravljanja i Akcionog plana za razvoj širokopojasnog pristupa Jugoistočne Europe (bSEE Agenda), za poboljšanje dostupnosti i nižih cijena širokopojasnih komunikacija, poticaj aktivnog dialoga između javnog i privatnog sektora, te pružanje podrške programima e-uprave u regiji. Navedene strategije su urodile plodom i pozitivno utječu na sposobnost regiona da se natječe na globalnom tržištu.

Od svog nastanka, 2002. godine e-SEE Sekretariat osluškuje puls razvoja informacijonog društva u Jugoistočnoj Europi i podržava mrežu resursnih osoba, elektronskih lidera, u svakoj zemlji, koji rade na poboljšanju životnih standarda i mogućnosti građana Jugoistočne Europe, mladih kao i starih, muškaraca i žena, osoba sa posebnim potrebama kao i onih bez njih, podjednako.

Kroz ovu publikaciju e-SEE Sekretariat nastoji omogućiti svim osobama uključenim u ovaj sveobuhvatni proces da se upoznaju sa dosadašnjim dostignućima regiona. Publikacija prikazuje primjere veće učinkovitost, boljeg uvida u razvoj politika, poboljšanog prevođenja reformi dogovorenih na regionalnoj razini na nacionalnu razinu, unaprijeđenog programiranja Instrumenta predpristupne pomoći (IPA) ka ciljevima Europe 2020.

Publikacija opisuje najbolje prakse u IKT za razvoj i e-Upravljanja u vodećoj inicijativi Vijeća za regionalnu suradnju – elektronskoj inicijativi za Jugoistočnu Europu (e-SEE Inicijativi) –pozdravljajući dostignuća zemalja Jugoistočne Europe u promicanju razvoja informacijskog društva. Projekti prikazani u ovoj publikaciji izabrani su u nizu drugih, ne manje uspiješnih projekata iz regije, čime se želi istaći napredak u implementaciji e-SEE Agende+.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno