• 1. jan 2012.

    Bosna I Hercegovina je država sa niskom incidencom HIV-a, ali generalni uslovi u zemlji (slabi socio-ekonomski uslovi, visoka stopa nezaposlenosti, nedovoljna educiranost stanovništva, posebno na temu HIVa I spolno prenosivih bolesti, porast korisnika droga, porast stope kriminala, prostitucija, trgovina ljudima, migracija, stigma diskriminacija, nedostatak znanja o teško dokučivim populacijama izloženim povečanom riziku) predstavljaju potencijalnu opasnost širenja HIV-a u nadolazećem periodu.

  • 1. nov 2011.

    874 povratnika i mladih iz dijaspore su odgovorili na anketu koja je provedena pod potkroviteljstvom Programa zapošljavanja i zadržavanja mladih (YERP); prvo mapiranje potencijala za povratak migranata, reintegraciju u tržište rada, te doprinos razvoju Bosne i Hercegovine (BiH) od strane njene mlade dijaspore. Link ka online anketi, koja se sastojala iz kvantitativnih i kvalitativnih pitanja, poslan je organizacijama dijaspore, te pojedincima širom svijeta.

  • 12. apr 2011.

    U okviru programa “ Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj javnih politika u BiH – SPPD” UNDP je objavio Priručnik za strateško planiranje (SP) i Priručnik za razvoj javnih politika (RJP).

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno