• 18. jul 2013.

    Iako je većina slučajeva tuberkuloze u svijetu osjetljiva na lijekove, multi¬rezistentna tuberkuloza (MDR TB) predstavlja sve veću prijetnju global¬noj kontroli tuberkuloze. Po definiciji, MDR TB je ona koja je rezistentna na dva najjača antituberkulozna lijeka, izonijazid i rifampicin. Gubitak osjetljivosti na izonijazid i rifampicin čini tu vrstu tuberkuloze težom za liječenje.

  • 4. jul 2013.

    Kakav je društveni razvoj u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine? Gdje većina tih ljudi živi? Da li imaju poslove i pristojna primanja? Da li imaju odgovarajući pristup zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju? Kako im je razvijena saobraćajna infrastruktura? Kakav imaju pristup uslugama i telekomunikaciji? Da li su uključeni u društveni i politički život? Koliko je poljoprivreda važna u ruralnom životu? Ovo su pitanja na koja ovaj osmi Izvještaj o društvenom razvoju pokušava odgovoriti. Neke preporuke izvještaja su specifične za ruralna područja, dok druge ističu važne korake koje bi država trebala poduzeti u korist i urbanih i ruralnih područja.

  • 9. nov 2012.

    Prije gotovo deset godina Jugoistočna Europa je počela raditi na sprovedbi sistematske strategije usmjerene ka razvoju informacionog društva. Strategija se sastoji od elektronske Agende + za Jugoistočnu Europu (eSEE Agenda+) za promicanje sadržaja i elektronskog upravljanja i Akcionog plana za razvoj širokopojasnog pristupa Jugoistočne Europe (bSEE Agenda), za poboljšanje dostupnosti i nižih cijena širokopojasnih komunikacija, poticaj aktivnog dialoga između javnog i privatnog sektora, te pružanje podrške programima e-uprave u regiji. Navedene strategije su urodile plodom i pozitivno utječu na sposobnost regiona da se natječe na globalnom tržištu.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno