Procjena protreba i kapaciteta za poboljšanje pružanja podrške žrtvama/svjedocima tokom poduzimanja predistražnih radnji u krivičnim postupcima u BiH

27. Januar 2014
image

Donošenjem Zakona o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka uspostavljen je okvir za pružanje određenih vidova zaštite žrtvama/svjedocima u krivičnim predmetima u Bosni i Hercegovini. Ovim aktom je, pored uspostavljenih zaštitnih mjera, omogućeno i pružanje podrške svjedocima prema potrebi, a tokom 2004. godine donesen je i Zakon o programu zaštite svjedoka u BiH.

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) je još od rane faze aktivno uključen u unaprjeđenje položaja žrtava i svjedoka u krivičnim predmetima. Publikacija pod imenom „Procjena potreba na polju podrške svjedoka/žrtava u BiH“, objavljena 2010.godine, odredila je okvir za uspostavu jedinstvenog mehanizma pružanja podrške žrtvama/svjedocima.  Takav sistem, oslanja se na uspostavu Odjela za podršku svjedocima (OPS) pri kantonalnim/okružnim sudovima i tužilastvima te u Brčko distriktu u kojima psiholog ili socijalni radnik u adekvatno opremljenom ambijentu stoji na raspolaganju žrtvama/svjedocima kojima je potrebna podrška tokom krivičnog postupka .

Do danas, UNDP je kroz projekat Izgradnja kapaciteta kantonalnih i okružnih tužilaštava i sudova u BiH za procesuiranje predmeta ratnih zločina (SPWCC), omogućio uspostavu jedinstvenog mehanizma pružanja podrške na pet lokacija u Bosni i Hercegovini, s krajnjim ciljem da on bude dostupan na njenoj cjelokupnoj teritoriji.

No međutim, UNDP je svjestan činjenice da je pružanje podrške žrtvama/svjedocima obaveza države, koja ne počinje s početkom istrage niti okončava donošenjem pravomoćne presude. Iskustva u onim tužilaštvima koja raspolažu OPS-om ukazala su na činjenicu da bi uključivanje podrške i zaštite u ranijoj fazi (tokom poduzimanja predistražnih radnji) moglo poboljšati stanje za žrtve/svjedoke u okviru sistema, kao i pospješiti intenzivniju saradnju žrtava/svjedoka pri prijavljivanju i istraživanju kriminaliteta.

Na osnovu ovih informacija, UNDP je izradio ove studije, kako bi se procjenilo stanje koje postoji u pružanju podrške žrtvama/svjedocima tokom poduzimanja predistražnih radnji u krivičnim postupcima u BiH.

Svrha publikacije jeste obezbijediti osnov za izradu sveobuhvatne strategije kojom bi se na najbolji način pojačao kapacitet cjelokupnog sistema krivičnog pravosuđa za pružanje adekvatne podrške svim žrtvama/svjedocima u krivičnim slučajevima u BiH, u svim njihovim fazama.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno