Pravda i sigurnost

  • 27. jan. 2014.Procjena protreba i kapaciteta za poboljšanje pružanja podrške žrtvama/svjedocima tokom poduzimanja predistražnih radnji u krivičnim postupcima u BiHDonošenjem Zakona o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka uspostavljen je okvir za pružanje određenih vidova zaštite žrtvama/svjedocima u krivičnim predmetima u Bosni i Hercegovini. Ovim aktom je, pored uspostavljenih zaštitnih mjera, omogućeno i pružanje podrške svjedocima prema potrebi, a tokom 2004. godine donesen je i Zakon o programu zaštite svjedoka u BiH.

  • 11. mar. 2013.Misija, vizija i principi sudskih i tužiteljskih sistema u BiHSudski i tužilački sistem promovira i štiti demokratske vrijednosti, mir, sigurnost i ljudska prava. Nažalost, veliki broj korisnika sudskih i tužilačkih usluga nema dovoljno informacija o tome šta može očekivati prilikom dolaska u sud ili tužilaštvo, niti kome se obratiti u određenom slučaju. Shvatamo da takav nedostatak informacija može uzrokovati dodatnu nelagodu prilikom dolaska u ove institucije ili suočavanja s nekim životnim situacijama za koje mislite da se ne mogu riješiti bez djelovanja suda i/ili tužilaštva.

  • 06. mar. 2013.Brošura o besplatnoj pravnoj pomoćiPrincipi jednakosti i nediskriminacije, koji podrazumijevaju jednakost svih osoba pred zakonom, čine temelj međunarodnog zakonodavstva o ljudskim pravima. Kako bi osigurale poštivanje ovih principa, zemlje širom svijeta su obavezne osigurati efikasnu pravnu zaštitu najranjivijim, socijalno ugroženim kategorijama stanovništva u slučajevima kada to zahtijevaju interesi pravde. Građani slabog imovinskog stanja, koji nemaju sredstava platiti usluge pravnog punomoćnika, predstavljaju ugroženu kategoriju koja nije u mogućnosti adekvatno zaštititi svoja prava i interese pred nadležnim organima. Njihovo pravo na pristup sudu i drugim tijelima značajno je ograničeno njihovim materijalnim mogućnostima.

  • 20. apr. 2011.Suocavanje s prosloscu i pristup pravdi iz perspektive javnostiNa samom početku procesa izrade strategije, UNDP je napravio izvještaj o istraživanju javnog mnijenja kako bi doprinio ovom važnom procesu. Pokazatelji koji su korišteni u ovom istraživanju će se pratiti i mjeriti i na kraju procesa, ne samo kako bi se pokazao napredak nego i u cilju definiranja narednih aktivnosti u ovoj oblasti. Anketa je pokazala zanimljive rezultate, naročito kada je u pitanju sama izrada strategije.

  • 24. feb. 2012.Studija o malom I lakom naoružanju 2010/2011Studija o malom i lakom naoružanju ima za cilj da ponudi empirijski zasnovane činjenice o sveukupnoj prisutnosti SALW-a u BiH, te o njegovom utjecaju na mogućnost destabilizacije mirnog i sigurnog okruženja u BiH. Ujedno, rezultati studije bi mogli biti korišteni kao indikator budućih aktivnosti i akcija vezanih za kontrolu SALW-a i jedinstven izvor sveobuhvatnih podataka vezanih za pitanja SALW-a.

ČIME SE BAVIMO - PRAVDA I SIGURNOST

Aktivnosti Sektora za pravdu i sigurnost osmišljene su kako bi se osigurao efikasan rad sudskih institucija, pristup pravdi i njeno ostvarivanje, te unapređenje sigurnosti ljudi u Bosni i Hercegovini. Ciljevi Sektora su unapređenje kapaciteta kantonalnih/okružnih pravosudnih institucija u BiH i izgradnja sigurnijih zajednica, što uključuje sudske, policijske i usluge iz oblasti ljudskih prava; podrška bh. građanima, prvenstveno žrtvama, svjedocima i ranjivim grupama; i smanjenje rizika i prijetnji od prirodnih nesreća i negativnih posljedica rata, kao što su oružje, eksplozivna sredstva i mine.

VIŠE O PRAVDI I SIGURNOSTI