Izdvojene publikacije
 • Biti LGBTI u Bosni i Hercegovini

  LGBTI aktivizam u Bosni i Hercegovini je tokom proteklih nekoliko godina rezultirao značajnim poboljšanjima institucionalnog, zakonskog i javnog okvira za zaštitu ljudskih prava LGBTI osoba. Ipak, LGBTI osobe i njihovi životi ostaju na marginama političkog, institucionalnog i društvenog mainstreama.

 • Istraživanje o socio-ekonomskim percepcijama mladih u BiH je provedeno sa ciljem ispitivanja njihovih stavova i iskustava o većem broju tekućih pitanja, uključujući zapošljavanje i tržište rada, političku uključenost i aktivizam, mobilnost i pristupanje Evropskoj uniji. Istraživanje je razvijeno pod okvirom globalnog projekta o “Izgradnji i konsolidaciji kapaciteta za prevenciju sukoba” koji financira EU, implementira UNDP.

Sve publikacije
 • Zeleni poslovi - Analiza uticaja mjera energetske efikasnosti na zapošljavanje u BiH
  15. dec 2016.

  Pojam „zeleni poslovi“ odnosi se na mogućnosti zapošljavanja u oblastima vezanim za zaštitu okoliša. „Zeleni poslovi“ naročito pogoduju građevinskom sektoru, jer je uobičajena struktura potrošnje energije takva da se u oblasti zgradarstva troši najviše energije, a onda su takvi objekti i predmet poboljšanja. Poboljšanje energetskih karakteristika objekata i provođenje mjera nosi brojne prednosti, a jedna od najznačajnijih je stvaranje radnih mjesta.

 • 28. sep 2016.

  Cilj izrade Studije o upravljanju rizikom od klizišta jeste detaljna ocjena sadašnjeg stanja u oblasti upravljanja rizikom od klizišta u Bosni i Hercegovini, prijedlog smjernica i preporuka kojima bi se u različitim segmentima procesa poboljšalo postojeće stanje na osnovu međunarodnog iskustva, a čime bi se stvorili uslovi za primjenu procesa upravljanja rizikom od klizišta u okviru postojećeg sistema uprave i njenih institucija.

 • 23. sep 2016.

  Ovo komparativno istraživanje provedeno je kako bi se ostvario uvid u različite modalitete upravljanja na nivou zajednice ili na podopćinskom nivou, a koji može biti od koristi za unapređenje rada mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini (BiH). Istraživanje je provedeno za UNDP BiH kao dio projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini” koji je zajednička inicijativa vlada Švicarske i Švedske, a provodi UNDP BiH.

 • 19. nov 2014.

  Službeni statistički podaci procjenjuju da gotovo 1,5 miliona građana Bosne i Hercegovine živi izvan zemlje što predstavlja gotovo 40% ukupnog stanovništva. Prema procjenama, broj građana porijeklom iz BiH koji žive u inostranstvu je još i veći, a ako se uzmu u obzir druga i treća generacija, brojka doseže 2 miliona građana.

 • 4. dec 2013.

  Kozarstvo kao ozbiljna poslovna djelatnost i sektor koji može da ponudi značajan broj radnih mjesta i postane izvor prihoda za siromašnu seosko stanovništvo, je skoro zaboravljan u BiH.

 • 4. dec 2013.

  Izrada studije nastala je na osnovu opredjeljenja i nastojanja da se sektoru uzgoja gljiva dadne istaknuto mjesto i ukaže na mogućnost održivosti, posebno u ruralnim područjima BiH. Studija je nastala kao rezultat zajedničkog rada velikog broja sakupljača samoniklih i proizvođača kultivisanih gljiva, predstavnika naučnih i stručnih službi i brojnih konsultacija na različitim nivoima.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno