Obnova poplavljenih područja
do 1. 05. 2015. godine zahvaljujući sredstvima Evropske unije i bilateralnih donatora obnovljeno je:

 

1.500 domova, uključujući 150 domova u koje će se vratiti porodice koje žive u kolektivnim centrima

92 javnih objekata (škole, obdaništa, domovi zdravlja, zgrade općinskih uprava, centri za socijalni rad, domovi kulture i centri za mlade). Sve škole su dobile potreban namještaj i opremu, te je izgrađeno i deset novih igrališta

54 objekta komunalne infrastrukture su sanirana

i još mnogo toga.

Saznajte više...
Šta radimo

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) je globalna razvojna mreža UN-a, koja djeluje u 177 zemalja i teritorija. U Bosni i Hercegovini, posvećeni smo pomaganju zemlji kroz jačanje državnih i lokalnih kapaciteta za provedbu političkih, ekonomskih i socijalnih reformi i razvoja.