Obnova poplavljenih područja
do 31. 12. 2014. godine zahvaljujući sredstvima Evropske unije i bilateralnih donatora obnovljeno je:

 

1.000 domova, uključujući 150 domova u koje će se vratiti porodice koje žive u kolektivnim centrima. U toku je izgradnja dodatnih 1.000

88 javnih objekata (škole, obdaništa, domovi zdravlja, zgrade općinskih uprava, centri za socijalni rad, domovi kulture i centri za mlade). Sve škole dobijaju potreban namještaj i opremu, te je izgrađeno i deset novih igrališta

i još mnogo toga.

Saznajte više...
Šta radimo

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) je globalna razvojna mreža UN-a, koja djeluje u 177 zemalja i teritorija. U Bosni i Hercegovini, posvećeni smo pomaganju zemlji kroz jačanje državnih i lokalnih kapaciteta za provedbu političkih, ekonomskih i socijalnih reformi i razvoja.

Javni poziv za učešće u sanaciji male poljoprivredne proizvodnje kroz EU Program za oporavak od poplava
Prijavite se!

EU Program za oporavak od poplava će kroz programsku komponentu Ekonomski oporavak dodijeliti bespovratnu pomoć fizičkim osobama koja su pretrpila materijalnu štetu od poplava u maju 2014. godine sa ciljem oporavka njihove ekonomske situacije u odabranim jedinicama lokalne samouprave (Maglaj, Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje, Tuzla, Bijeljina, Šamac, Doboj, Prijedor, Banja Luka i Brčko).