Provedeno 100 projekata i poboljšan kvalitet života za 100.000 građana

Više od 200 održanih foruma lokalnih zajednica, realizovana 76 infrastrukturna projekta i 34 projekta društvene uključenosti, 125 modernizovanih prostorija mjesnih zajednica, sedam otvorenih društvenih centara, brojne obuke koje su prošli predstavnici mjesnih zajednica, samo su neki od dosadašnjih rezultata projekta Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH koji je u godinu dana provedbe utjecao na kvalitet života više od 100.000 građana u BiH, od čega 40.000 žena.

UNDP BiH podržava socio-ekonomski razvoj Trebinja i Ljubinja

Grad Trebinje i opština Ljubinje su dugogodišnji partneri UNDP-a u BiH, i rezidentna predstavnica UNDP BiH Sezin Sinanoglu posjetila je ova područja kako bi vidjela realizaciju aktivnosti i utjecaj UNDP projekata na lokalni razvoj, te razgovarala o mogućnostima za buduće zajedničke aktivnosti u okviru razvojnih programa u Istočnoj Hercegovini.

Priča o uspjehu: Socijalna uključenost – ključ za kvalitetniji život u BiH

Kako Projekt integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) pomaže u socijalnom uključivanju osoba s posebnim potrebama i osoba treće životne dobi u Bosni i Hercegovini?

Usvojen Treći nacionalni izvještaj BiH i Drugi dvogodišnji izvještaj o emisiji stakleničkih plinova BiH

Vijeće ministara BiH je 23.05.2017. godine usvojilo Treći nacionalni izvještaj Bosne i Hercegovine (TNC) i Drugi dvogodišnji izvještaj o emisiji stakleničkih plinova (SBUR) Bosne i Hercegovine u skladu s Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC) koji su predati UNFCCC sekretarijatu u Bonu.

Dijaspora za ekonomiju regije Srebrenica

Na okruglom stolu “Dijaspora za ekonomiju regije” istaknuta je potreba za intenzivnije uključivanja dijaspore u razvoj opština Srebrenica, Bratunac, Milići, Vlasenica i Zvornik.

Projekt “Prvi poslovi” pomaže 320 nezaposlenih osoba u regiji Birač

UNDP BiH i ambasada Holandije u BiH potpisali su sporazum za realizaciju projekta “Prvi poslovi”, vrijednog 655.000 dolara, koji će podržati 320 nezaposlenih osoba u regiji Birač, posebno žena i mladih, da dobiju svoje prve poslove.

Počeo EU STAR projekat – 3.000 tona nestabilne municije će biti uništeno do kraja 2019. godine

Projekat EU STAR koji finansira Evropska unija u iznosu od oko 2,8 miliona eura će omogućiti uništavanje 3.000 tona nestabilne municije u specijalizovanim domaćim i međunarodnim postrojenjima za demilitarizaciju, kako bi se smanjio rizik koji prevelike zalihe municije predstavljaju za ljudsku sigurnost i bezbijednost u BiH.

ILDP projekat: 11 novih opština u BiH izabrano za podršku u upravljanju razvojem

U okviru ILDP projekta izabrano je 11 novih opština kojima će biti pružena tehnička podrška u procesima izrade strategija razvoja i uvođenju sistemskog pristupa u realizaciji, praćenju i izvještavanju o provedbi razvojnih prioriteta.

EU, UNDP i BiH obilježile Međunarodni dan uništavanja oružja

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana uništavanja oružja – 9. jula, Koordinacioni odbor za kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja u BiH je organizovao uništavanje više od 1.450 komada malokalibarskog i lakog naoružanja i više od 1.070 komada dijelova oružja i prateće opreme u topionici željeza Jelšingrad u Banja Luci.

Potpisani grantovi sa deset općina za saradnju sa dijasporom

Općine Jajce, Ključ, Laktaši, Ljubuški, Maglaj, Nevesinje, Posušje, Prijedor, Sanski Most i Velika Kladuša su u svoje razvojne strategije uključile saradnju sa dijasporom kao jedan od važnih ciljeva, te će im ovi grantovi omogućiti realizaciju konkretnih projekata koji će doprinijeti boljoj saradnji sa dijasporom i razvoju lokalne zajednice. Neki od projekata uključuju kreiranje programa profesionalnog osposobljavanja za CNC operatera, medicinske timove za operacije jednjaka ili integrisanu poljoprivrednu proizvodnju za pristup EU tržištu.

Osigurano 1.2 miliona KM za projekte poboljšanja energijske efikasnosti četiri javna objekta u Kantonu Sarajevo

Sukhrob Khoshmukhamedov, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP/a u BiH i Čedomir Lukić, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo potpisali su Sporazum o podjeli troškova na Projektu „Zeleni ekonomski razvoj“, u dijelu koji se odnosi na "povećanje energetske efikasnosti javnih objekata u Kantonu Sarajevo".

Projekti energetske efikasnosti kreiraju nova radna mjesta u BiH

Sezin Sinanoglu, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH i Srebrenka Golić, ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS otkrivanjem ploče na Prirodno-matematičkom fakultetu službeno su označile kraj radova utopljavanja jednog od najstarijih objekata u Banja Luci. Zgrada fakulteta je obnovljena u sklopu UNDP-vog projekta “Zeleni ekonomski razvoj”.

Tuzli i Doboju predata online platforma DRAS za smanjenje rizika od poplava i klizišta

DRAS je online platforma koja pruža ažurne informacije donosiocima odluka i građanima o izloženosti poplavama i klizištima na području Tuzle i Doboja. Razvoj DRAS platforme finanisirala je Vlade Turske. Javno dostupnim dijelovima DRAS-a može se pristupiti putem https://dras.undp.ba/.

Via Dinarica pomaže razvoj seoskog turizma u Bosni i Hercegovini

U okviru projekta Via Dinarica održane su dvije obuke u svrhu jačanja kapaciteta seoskih domaćinstava koji nude uslugu noćenja s doručkom, ali i onih koji imaju potencijal za razvoj seoskog turizma duž zelene staze Via Dinarice.

UNDP BiH i Vanjskotrgovinska komora BiH podržavaju razvoj drvne industrije u BiH

UNDP BiH i Vanjskotrgovinska komora BiH potpisali su Memorandum o razumijevanju s ciljem pružanja podrške razvoju drvne industrije kao najjačeg izvozno-orijentiranog sektora u BiH.

MEG projekat: poboljšanje usluga vodosnabdijevanja za više od 60.000 građana u Kalesiji i Žepču

Potpisivanjem ugovora o pružanju javnih komunalnih usluga prvi put su sistemski regulisana prava, obaveze i odgovornosti općinskih organa i komunalnih preduzeća u oblasti vodosnabdijevanja, te prečišćavanja i odvoda otpadnih voda, čime se poboljšava kvalitet javnih vodnih usluga za više od 60.000 građana koji žive u Kalesiji i Žepču.

200 ideja za bolju mjesnu zajednicu

Preko 200 biznis ideja iz različitih oblasti koje imaju komponentu društvene odgovornosti, prezentovano je na šest start up dana #Kreni održanim u Tešnju, Zenici, Sarajevu, Ljubuškom, Bijeljini i Banja Luci, na kojima se okupilo više od 1000 učesnika iz 25 partnerskih lokalnih zajednica na projektu Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH, zajedničkom projektu Vlade Švicarske i Vlade Švedske, kojeg provodi UNDP.

UNDP i EU nastavljaju podržavati razvoj malih i srednjih preduzeća kroz grantove: milion KM za 250 novih radnih mjesta u BiH

U okviru LIR projekta, koji primarno finansira EU, a realizuje UNDP BiH, uručeni su grantovi za 19 malih i srednjih preduzeća koja će biti podržana u tehnološkom razvoju, te realizaciji novih investicija, a početak saradnje sa odabranim preduzećima obilježen je ceremonijom uručenja grant certifikata.

Deminiranje vraća obradivo zemljište stanovnicima Bosne i Hercegovine

Tokom protekle dvije decenije, više od 3.000 km2 zemljišta je oslobođeno od mina, no još uvijek se oko 1.000 km2 šume, livada i obradive površine smatra minski sumnjivim područjem. Za usporedbu, mine pokrivaju veću površinu zemljišta nego što Bosna i Hercegovina ima zaštićenih prirodnih površina.

Razmjena iskustava o razvoju sektora drvne biomase i obnovljivih izvora energije

UNDP-jev projekt „Zapošljavanje i sigurno snabdijevanje energijom korištenjem biomase“, finansiran od strane Češke razvojne agencije, organizovao je za predstavnike nadležnih ministarstava i privrednih komora studijsku posjetu Republici Češkoj.

Studijska posjeta Bursi (Turska): Prenos znanja i uspostava centra za praktičnu obuku radne snage u Sjevernoj Bosni

UNDP BiH u saradnji sa UNDP Centrom za razvoj privatnog centra u Istanbulu (UNDP IICPSD) i Turskom razvojnom agencijom (TIKA) organizovali su studijsku posjetu Turskoj za 12 predstavnika privatnog sektora i javne uprave iz Općine Gradačac.

Biti LGBTI osoba u BiH – jednaka prava za sve ljude

Ljudska prava u Bosni i Hercegovini trebaju biti poštovana, bez izuzetaka i bez diskriminacije iz čega proističe da svaki građanin bez obzira na to kojoj populaciji pripada mora uživati jednaka prava. Jedan je od zaključaka zajedničke tematske sjednice pod nazivom “Biti LGBTI osoba u BiH – preporuke za djelovanje institucija”, održane u Parlamentarnoj skupštini BiH povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije,i transfobije i bifobije (IDAHOT), 17. maja 2017. godine u Parlamentu BiH.

Predstavljeni rezultati Finansijskog mehanizma za podršku lokalnom razvoju u RS: korist za više od 120.000 građana

Rezultati Finansijskog mehanizma za podršku lokalnom razvoju u Republici Srpskoj pokazali su da je u toku prva dva ciklusa investirano skoro dva miliona maraka u 18 projekata od kojih je koristi imalo više od 120.000 građana.

Bolji uslovi boravka za djecu u energijski efikasnim objektima Centru Los Rosales i vrtiću Radobolja u Mostaru

U sklopu projekta Zeleni ekonomski razvoj, koji implementira Razvojni program Ujedinjenin nacija (UNDP), obilježen je završetak radova na poboljšanju energijske efikasnosti Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ u Mostaru i vrtiću Radobolja u Mostaru.

Predstavljen ReLOaD projekt - nova 10 milijuna eura vrijedna inicijativa EU i UNDP-a

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) je nova, 10 miliona eura vrijedna, inicijativa EU i UNDP-a, od koje će koristi imati 38.000 građana širom Zapadnog Balkana.

Naše priče: Korparstvo u Posavini –povratak tradiciji i biznis na kućnom pragu

Pokrenuti uspješan biznis u svom domu, san je mnogih koji žele da uplove u preduzetničke vode, ili pak da nađu neko zaposlenje. Taj san je postao stvarnost za one koji su učestvovali u projektu „Razvojem korparstva do samozapošljavanja“ u Posavini.