EU Direktiva o poplavama uvrštena u Zakon o vodama Republike Srpske

U sklopu aktivnosti UNDP projekta „Smanjenje poplavnog rizika u slivu rijeke Vrbas“, koji finansira Globalni fond za okoliš, Zakon o vodama Republike Srpske usklađen je sa Direktivom o poplavama Evropske unije (EU) koja definiše način procjene i upravljanje poplavnim rizikom kako bi se smanjile štetne posljedice na ljude, privredu i životnu sredinu.

Odbor donatora za protuminske aktivnosti odlučan u naumu da Bosna i Hercegovina bude očišćena od mina do 2025. godine

Koraci koji se trebaju poduzeti da Bosna i Herzegovina bude bez mina do 2025. godine su bili u fokusu sastanka Odbora donatora koji su 13. novembra organizovali Ministarstvo Civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Komisija za Deminiranje u BiH i Centar za uklanjanje mina u BiH (BHMAC), u suradnji s Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP).

UNDP pomaže uvezivanje kompanija iz automobilske industrije iz BiH i Češke

UNDP BiH u saradnji sa VTK BiH, provodi projekat pod nazivom “Razvoj privatnog sektora i poslovne saradnje kroz prenos znanja i ekspertize iz Češke Republike u BiH”.

Mreža kantonalnih praktičara doprinosi razvoju FBiH

Mreža kantonalnih praktičara značajno doprinosi provođenju strateškog pristupa u planiranju i upravljanju razvojem u FBiH, istaknuto je na petom skupu ove mreže, koji je održan od 8. do 10. 11. 2017. u Širokom Brijegu.

Početak radova na uređenju korita bujičnog potoka Podstranac

Počeli radovi regulacije bujičnih vodotoka Podstranac i Jularac, koji prolaze kroz četiri banjalučka naselja. Sanacijom ovih vodotoka doprinijeće se zaštiti naselja u kojima živi više od 25.000 stanovnika i posluje od 35 do 40 privrednih subjekata.

Mjere energetske efikasnosti doprinose poboljšanju života ljudi

Potpisan sporazum o dodatnom finansiranju UNDP/vog projekta "Zeleni ekonomski razvoj" od Vlade Švedske u iznosu od 2,9 miliona KM, te sporazum o sufinansiranju sa Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS-a u iznosu od 500.000 KM

Počinje prva „Global Crowdfunding Academy u BiH“!

Vođeni idejom da crowdfunding zaživi kao mogućnost finansiranja inovativnih projekata i u Bosni i Hercegovini, UNDP zajedno sa Terra Hub Croatia i AltFinLab organiziraju prvu „Global Crowdfunding Academy u BiH“. UNDP ovim putem poziva sve inovativne i kreativne timove da podnesu prijavu za učešće u „Global Crowdfunding Academy u BiH“.

Ne treba čekati da se katastrofa desi, treba preventivno djelovati

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine i UNDP BiH predstavili su novi projekt “Međupovezivanje upravljanja rizicima od katastrofa u Bosni i Hercegovini (IDRM)” za koji je Agencija za razvojnu saradnju Italije izdvojila 350 hiljada američkih dolara.

MEG projekat: poboljšanje vodosnabdijevanja i smanjenje ukupnih gubitaka vode u 18 općina i gradova u BiH

MEG projekat pruža tehničku podršku i neophodnu opremu vodovodnim preduzećima u 18 općina i gradova u BiH, s ciljem da se smanjenje ukupnih gubici vode u mreži, i time omogući bolje snabdijevanje građana vodom.

Bosna i Hercegovina ‘Povećava ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljika' sa novim grantom od Zelenog klimatskog fonda u iznosu od 17,3 miliona američkih dolara

Provedbom projekta vrijednog 112 miliona američkih dolara uz podršku UNDP-a, u periodu od 8 godina bit će smanjene emisije stakleničkih gasova za 2,2 miliona tona ekvivalenta ugljendioksida, te otvoreno 5000 novih radnih mjesta

Obilježen Svjetski dana turizma 2017: Via Dinarica generator razvoja održivog turizma u BiH

U cijelom svijetu 27. septembar obilježen je kao Svjetski dan turizma, a ovogodišnja tema bila je održivi turizam kao instrument razvoja. Via Dinarica projekat podržan sa 100.000 KM, kao generator razvoja održivog turizma u BiH.

Via Dinarica: Turistički operateri i blogerica iz Finske otkrivaju magiju turizma u BiH

Dva turistička operatera i i turistička blogerica i novinarka iz Finske, posjetili su ove sedmice Bosnu i Hercegovinu i istražili neke od staza Via Dinarice, kako bi informirali finske turiste o ovoj destinaciji i pripremili im atraktivnu turističku ponudu.

LIR: U Foči uspješno realizovan projekat javnih radova “Zajedno do posla”

U protekla četiri mjeseca 30 radnika iz socijalno ugroženih kategorija, među kojima je bilo i 10 žena dobilo je posao u okviru projekta “Zajedno do posla”, koji je uspješno realizovan u Foči.

MEG projekat pomaže sistemskom poboljšanju javnih vodnih usluga u BiH

MEG projekat je pokrenuo inicijativu za sistemsko rješavanje problema u oblasti javnih vodnih usluga, putem potpisivanja ugovora između lokalnih vlasti sa vodovodnim komunalnim preduzećima. U okviru te inicijative kojom se poboljšava kvalitet vodosnabdijevanja, do sada je 11 partnerskih jedinica lokalne samouprave u BiH potpisalo ugovore o pružanju javnih komunalnih vodnih usluga između organa vlasti i vodovodnih preduzeća.

Projekat EU Lokalnog integrisanog razvoja osigurava bolji životni standard korisnika na području Doboja, Žepča i Maglaja

Uspjesi Projekta LIR koji sa 6,6 miliona eura finansira EU a implementira UNDP su jasno vidljivi na području Doboja, Žepča i Maglaja, zaključak je posjete Melvin Asina-a, šefa Kooperacija u Delegaciji EU u BiH i Sukhrob Khoshmukhamedov-a, zamjenika rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH, korisnicima LIR projekta i predstavnicima lokalnih vlasti.

Mladi ljudi u BiH dijele svoje socio-ekonomske percepcije i iskustva: istraživanje

Istraživanje o socio-ekonomskim percepcijama mladih u BiH je provedeno sa ciljem ispitivanja njihovih stavova i iskustava o većem broju tekućih pitanja, uključujući zapošljavanje i tržište rada, političku uključenost i aktivizam, mobilnost i pristupanje Evropskoj uniji. Istraživanje je razvijeno pod okvirom globalnog projekta o “Izgradnji i konsolidaciji kapaciteta za prevenciju sukoba” koji financira EU, implementira UNDP.

Međuopštinska saradnja - ključ za integrisani lokalni razvoj

Kako Projekt integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) pomaže unapređenje saradnje između gradova i opština u Bosni i Hercegovini?

Provedeno 100 projekata i poboljšan kvalitet života za 100.000 građana

Više od 200 održanih foruma lokalnih zajednica, realizovana 76 infrastrukturna projekta i 34 projekta društvene uključenosti, 125 modernizovanih prostorija mjesnih zajednica, sedam otvorenih društvenih centara, brojne obuke koje su prošli predstavnici mjesnih zajednica, samo su neki od dosadašnjih rezultata projekta Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH koji je u godinu dana provedbe utjecao na kvalitet života više od 100.000 građana u BiH, od čega 40.000 žena.

UNDP BiH podržava socio-ekonomski razvoj Trebinja i Ljubinja

Grad Trebinje i opština Ljubinje su dugogodišnji partneri UNDP-a u BiH, i rezidentna predstavnica UNDP BiH Sezin Sinanoglu posjetila je ova područja kako bi vidjela realizaciju aktivnosti i utjecaj UNDP projekata na lokalni razvoj, te razgovarala o mogućnostima za buduće zajedničke aktivnosti u okviru razvojnih programa u Istočnoj Hercegovini.

Priča o uspjehu: Socijalna uključenost – ključ za kvalitetniji život u BiH

Kako Projekt integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) pomaže u socijalnom uključivanju osoba s posebnim potrebama i osoba treće životne dobi u Bosni i Hercegovini?

Dijaspora za ekonomiju regije Srebrenica

Na okruglom stolu “Dijaspora za ekonomiju regije” istaknuta je potreba za intenzivnije uključivanja dijaspore u razvoj opština Srebrenica, Bratunac, Milići, Vlasenica i Zvornik.

Projekt “Prvi poslovi” pomaže 320 nezaposlenih osoba u regiji Birač

UNDP BiH i ambasada Holandije u BiH potpisali su sporazum za realizaciju projekta “Prvi poslovi”, vrijednog 655.000 dolara, koji će podržati 320 nezaposlenih osoba u regiji Birač, posebno žena i mladih, da dobiju svoje prve poslove.

Počeo EU STAR projekat – 3.000 tona nestabilne municije će biti uništeno do kraja 2019. godine

Projekat EU STAR koji finansira Evropska unija u iznosu od oko 2,8 miliona eura će omogućiti uništavanje 3.000 tona nestabilne municije u specijalizovanim domaćim i međunarodnim postrojenjima za demilitarizaciju, kako bi se smanjio rizik koji prevelike zalihe municije predstavljaju za ljudsku sigurnost i bezbijednost u BiH.

ILDP projekat: 11 novih opština u BiH izabrano za podršku u upravljanju razvojem

U okviru ILDP projekta izabrano je 11 novih opština kojima će biti pružena tehnička podrška u procesima izrade strategija razvoja i uvođenju sistemskog pristupa u realizaciji, praćenju i izvještavanju o provedbi razvojnih prioriteta.