Bosna i Hercegovina ‘Povećava ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljika' sa novim grantom od Zelenog klimatskog fonda u iznosu od 17,3 miliona američkih dolara

Provedbom projekta vrijednog 112 miliona američkih dolara uz podršku UNDP-a, u periodu od 8 godina bit će smanjene emisije stakleničkih gasova za 2,2 miliona tona ekvivalenta ugljendioksida, te otvoreno 5000 novih radnih mjesta

Obilježen Svjetski dana turizma 2017: Via Dinarica generator razvoja održivog turizma u BiH

U cijelom svijetu 27. septembar obilježen je kao Svjetski dan turizma, a ovogodišnja tema bila je održivi turizam kao instrument razvoja. Via Dinarica projekat podržan sa 100.000 KM, kao generator razvoja održivog turizma u BiH.

Via Dinarica: Turistički operateri i blogerica iz Finske otkrivaju magiju turizma u BiH

Dva turistička operatera i i turistička blogerica i novinarka iz Finske, posjetili su ove sedmice Bosnu i Hercegovinu i istražili neke od staza Via Dinarice, kako bi informirali finske turiste o ovoj destinaciji i pripremili im atraktivnu turističku ponudu.

LIR: U Foči uspješno realizovan projekat javnih radova “Zajedno do posla”

U protekla četiri mjeseca 30 radnika iz socijalno ugroženih kategorija, među kojima je bilo i 10 žena dobilo je posao u okviru projekta “Zajedno do posla”, koji je uspješno realizovan u Foči.

MEG projekat pomaže sistemskom poboljšanju javnih vodnih usluga u BiH

MEG projekat je pokrenuo inicijativu za sistemsko rješavanje problema u oblasti javnih vodnih usluga, putem potpisivanja ugovora između lokalnih vlasti sa vodovodnim komunalnim preduzećima. U okviru te inicijative kojom se poboljšava kvalitet vodosnabdijevanja, do sada je 11 partnerskih jedinica lokalne samouprave u BiH potpisalo ugovore o pružanju javnih komunalnih vodnih usluga između organa vlasti i vodovodnih preduzeća.

Projekat EU Lokalnog integrisanog razvoja osigurava bolji životni standard korisnika na području Doboja, Žepča i Maglaja

Uspjesi Projekta LIR koji sa 6,6 miliona eura finansira EU a implementira UNDP su jasno vidljivi na području Doboja, Žepča i Maglaja, zaključak je posjete Melvin Asina-a, šefa Kooperacija u Delegaciji EU u BiH i Sukhrob Khoshmukhamedov-a, zamjenika rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH, korisnicima LIR projekta i predstavnicima lokalnih vlasti.

Mladi ljudi u BiH dijele svoje socio-ekonomske percepcije i iskustva: istraživanje

Istraživanje o socio-ekonomskim percepcijama mladih u BiH je provedeno sa ciljem ispitivanja njihovih stavova i iskustava o većem broju tekućih pitanja, uključujući zapošljavanje i tržište rada, političku uključenost i aktivizam, mobilnost i pristupanje Evropskoj uniji. Istraživanje je razvijeno pod okvirom globalnog projekta o “Izgradnji i konsolidaciji kapaciteta za prevenciju sukoba” koji financira EU, implementira UNDP.

Međuopštinska saradnja - ključ za integrisani lokalni razvoj

Kako Projekt integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) pomaže unapređenje saradnje između gradova i opština u Bosni i Hercegovini?

Provedeno 100 projekata i poboljšan kvalitet života za 100.000 građana

Više od 200 održanih foruma lokalnih zajednica, realizovana 76 infrastrukturna projekta i 34 projekta društvene uključenosti, 125 modernizovanih prostorija mjesnih zajednica, sedam otvorenih društvenih centara, brojne obuke koje su prošli predstavnici mjesnih zajednica, samo su neki od dosadašnjih rezultata projekta Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH koji je u godinu dana provedbe utjecao na kvalitet života više od 100.000 građana u BiH, od čega 40.000 žena.

UNDP BiH podržava socio-ekonomski razvoj Trebinja i Ljubinja

Grad Trebinje i opština Ljubinje su dugogodišnji partneri UNDP-a u BiH, i rezidentna predstavnica UNDP BiH Sezin Sinanoglu posjetila je ova područja kako bi vidjela realizaciju aktivnosti i utjecaj UNDP projekata na lokalni razvoj, te razgovarala o mogućnostima za buduće zajedničke aktivnosti u okviru razvojnih programa u Istočnoj Hercegovini.

Priča o uspjehu: Socijalna uključenost – ključ za kvalitetniji život u BiH

Kako Projekt integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) pomaže u socijalnom uključivanju osoba s posebnim potrebama i osoba treće životne dobi u Bosni i Hercegovini?

Usvojen Treći nacionalni izvještaj BiH i Drugi dvogodišnji izvještaj o emisiji stakleničkih plinova BiH

Vijeće ministara BiH je 23.05.2017. godine usvojilo Treći nacionalni izvještaj Bosne i Hercegovine (TNC) i Drugi dvogodišnji izvještaj o emisiji stakleničkih plinova (SBUR) Bosne i Hercegovine u skladu s Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC) koji su predati UNFCCC sekretarijatu u Bonu.

Dijaspora za ekonomiju regije Srebrenica

Na okruglom stolu “Dijaspora za ekonomiju regije” istaknuta je potreba za intenzivnije uključivanja dijaspore u razvoj opština Srebrenica, Bratunac, Milići, Vlasenica i Zvornik.

Projekt “Prvi poslovi” pomaže 320 nezaposlenih osoba u regiji Birač

UNDP BiH i ambasada Holandije u BiH potpisali su sporazum za realizaciju projekta “Prvi poslovi”, vrijednog 655.000 dolara, koji će podržati 320 nezaposlenih osoba u regiji Birač, posebno žena i mladih, da dobiju svoje prve poslove.

Počeo EU STAR projekat – 3.000 tona nestabilne municije će biti uništeno do kraja 2019. godine

Projekat EU STAR koji finansira Evropska unija u iznosu od oko 2,8 miliona eura će omogućiti uništavanje 3.000 tona nestabilne municije u specijalizovanim domaćim i međunarodnim postrojenjima za demilitarizaciju, kako bi se smanjio rizik koji prevelike zalihe municije predstavljaju za ljudsku sigurnost i bezbijednost u BiH.

ILDP projekat: 11 novih opština u BiH izabrano za podršku u upravljanju razvojem

U okviru ILDP projekta izabrano je 11 novih opština kojima će biti pružena tehnička podrška u procesima izrade strategija razvoja i uvođenju sistemskog pristupa u realizaciji, praćenju i izvještavanju o provedbi razvojnih prioriteta.

Potpisani grantovi sa deset općina za saradnju sa dijasporom

Općine Jajce, Ključ, Laktaši, Ljubuški, Maglaj, Nevesinje, Posušje, Prijedor, Sanski Most i Velika Kladuša su u svoje razvojne strategije uključile saradnju sa dijasporom kao jedan od važnih ciljeva, te će im ovi grantovi omogućiti realizaciju konkretnih projekata koji će doprinijeti boljoj saradnji sa dijasporom i razvoju lokalne zajednice. Neki od projekata uključuju kreiranje programa profesionalnog osposobljavanja za CNC operatera, medicinske timove za operacije jednjaka ili integrisanu poljoprivrednu proizvodnju za pristup EU tržištu.

EU, UNDP i BiH obilježile Međunarodni dan uništavanja oružja

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana uništavanja oružja – 9. jula, Koordinacioni odbor za kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja u BiH je organizovao uništavanje više od 1.450 komada malokalibarskog i lakog naoružanja i više od 1.070 komada dijelova oružja i prateće opreme u topionici željeza Jelšingrad u Banja Luci.

Osigurano 1.2 miliona KM za projekte poboljšanja energijske efikasnosti četiri javna objekta u Kantonu Sarajevo

Sukhrob Khoshmukhamedov, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP/a u BiH i Čedomir Lukić, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo potpisali su Sporazum o podjeli troškova na Projektu „Zeleni ekonomski razvoj“, u dijelu koji se odnosi na "povećanje energetske efikasnosti javnih objekata u Kantonu Sarajevo".

Projekti energetske efikasnosti kreiraju nova radna mjesta u BiH

Sezin Sinanoglu, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH i Srebrenka Golić, ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS otkrivanjem ploče na Prirodno-matematičkom fakultetu službeno su označile kraj radova utopljavanja jednog od najstarijih objekata u Banja Luci. Zgrada fakulteta je obnovljena u sklopu UNDP-vog projekta “Zeleni ekonomski razvoj”.

Tuzli i Doboju predata online platforma DRAS za smanjenje rizika od poplava i klizišta

DRAS je online platforma koja pruža ažurne informacije donosiocima odluka i građanima o izloženosti poplavama i klizištima na području Tuzle i Doboja. Razvoj DRAS platforme finanisirala je Vlade Turske. Javno dostupnim dijelovima DRAS-a može se pristupiti putem https://dras.undp.ba/.

UNDP BiH i Vanjskotrgovinska komora BiH podržavaju razvoj drvne industrije u BiH

UNDP BiH i Vanjskotrgovinska komora BiH potpisali su Memorandum o razumijevanju s ciljem pružanja podrške razvoju drvne industrije kao najjačeg izvozno-orijentiranog sektora u BiH.