Šta radimo

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) je globalna razvojna mreža UN-a, koja djeluje u 177 zemalja i teritorija. U Bosni i Hercegovini, posvećeni smo pomaganju zemlji kroz jačanje državnih i lokalnih kapaciteta za provedbu političkih, ekonomskih i socijalnih reformi i razvoja.

Obnova poplavljenih područja
do 01. 10. 2015. godine zahvaljujući sredstvima Evropske unije i bilateralnih donatora obnovljeno je:

 

2.656 stambene jedinice, uključujući 370 domova u koje će se vratiti porodice koje žive u kolektivnim centrima.

118 javnih objekata (škole, obdaništa, domovi zdravlja, zgrade općinskih uprava, centri za socijalni rad, domovi kulture i centri za mlade). Sve škole su dobile potreban namještaj i opremu, te je izgrađeno i deset novih igrališta

Broj radnih mjesta u malim i srednjim preduzećima koje je podržao EU Program za oporavak od poplava povećao se sa 1.861 u maju 2014. godine na 2.125 u aprilu ove godine, što ima pozitivan utjecaj na privredni rast općina pogođenih poplavama.

108 objekta komunalne infrastrukture su sanirana

i još mnogo toga.

Saznajte više...
Zajednički projekti

 

 

Lajk za pametnu energiju

 

Od 2014. godine, dvije edukativne kampanje Lajk za pametnu energiju su organizovane u gradovima širom Bosne i Hercegovine. Kroz nagradne igre i savjete Profesora Atoma, građani su mogli da nauče jednostavne načine ne samo da štede energiju, već kako da smanje i troškove u svojim domovima, školama, na ulici, a da pritom štite životnu sredinu.