Obnova poplavljenih područja
do 21. 05. 2015. godine zahvaljujući sredstvima Evropske unije i bilateralnih donatora obnovljeno je:

 

1.635 domova, uključujući 244 doma u koje će se vratiti porodice koje žive u kolektivnim centrima.

102 javnih objekata (škole, obdaništa, domovi zdravlja, zgrade općinskih uprava, centri za socijalni rad, domovi kulture i centri za mlade). Sve škole su dobile potreban namještaj i opremu, te je izgrađeno i deset novih igrališta

Broj radnih mjesta u malim i srednjim preduzećima koje je podržao EU Program za oporavak od poplava povećao se sa 1.861 u maju 2014. godine na 2.125 u aprilu ove godine, što ima pozitivan utjecaj na privredni rast općina pogođenih poplavama.

68 objekta komunalne infrastrukture su sanirana

i još mnogo toga.

Saznajte više...
Šta radimo

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) je globalna razvojna mreža UN-a, koja djeluje u 177 zemalja i teritorija. U Bosni i Hercegovini, posvećeni smo pomaganju zemlji kroz jačanje državnih i lokalnih kapaciteta za provedbu političkih, ekonomskih i socijalnih reformi i razvoja.