Osigurano 1.2 miliona KM za projekte poboljšanja energijske efikasnosti četiri javna objekta u Kantonu Sarajevo

Sukhrob Khoshmukhamedov, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP/a u BiH i Čedomir Lukić, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo potpisali su Sporazum o podjeli troškova na Projektu „Zeleni ekonomski razvoj“, u dijelu koji se odnosi na "povećanje energetske efikasnosti javnih objekata u Kantonu Sarajevo".

Projekti energetske efikasnosti kreiraju nova radna mjesta u BiH

Sezin Sinanoglu, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH i Srebrenka Golić, ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS otkrivanjem ploče na Prirodno-matematičkom fakultetu službeno su označile kraj radova utopljavanja jednog od najstarijih objekata u Banja Luci. Zgrada fakulteta je obnovljena u sklopu UNDP-vog projekta “Zeleni ekonomski razvoj”.

Tuzli i Doboju predata online platforma DRAS za smanjenje rizika od poplava i klizišta

DRAS je online platforma koja pruža ažurne informacije donosiocima odluka i građanima o izloženosti poplavama i klizištima na području Tuzle i Doboja. Razvoj DRAS platforme finanisirala je Vlade Turske. Javno dostupnim dijelovima DRAS-a može se pristupiti putem https://dras.undp.ba/.

Via Dinarica pomaže razvoj seoskog turizma u Bosni i Hercegovini

U okviru projekta Via Dinarica održane su dvije obuke u svrhu jačanja kapaciteta seoskih domaćinstava koji nude uslugu noćenja s doručkom, ali i onih koji imaju potencijal za razvoj seoskog turizma duž zelene staze Via Dinarice.

UNDP BiH i Vanjskotrgovinska komora BiH podržavaju razvoj drvne industrije u BiH

UNDP BiH i Vanjskotrgovinska komora BiH potpisali su Memorandum o razumijevanju s ciljem pružanja podrške razvoju drvne industrije kao najjačeg izvozno-orijentiranog sektora u BiH.

MEG projekat: poboljšanje usluga vodosnabdijevanja za više od 60.000 građana u Kalesiji i Žepču

Potpisivanjem ugovora o pružanju javnih komunalnih usluga prvi put su sistemski regulisana prava, obaveze i odgovornosti općinskih organa i komunalnih preduzeća u oblasti vodosnabdijevanja, te prečišćavanja i odvoda otpadnih voda, čime se poboljšava kvalitet javnih vodnih usluga za više od 60.000 građana koji žive u Kalesiji i Žepču.

200 ideja za bolju mjesnu zajednicu

Preko 200 biznis ideja iz različitih oblasti koje imaju komponentu društvene odgovornosti, prezentovano je na šest start up dana #Kreni održanim u Tešnju, Zenici, Sarajevu, Ljubuškom, Bijeljini i Banja Luci, na kojima se okupilo više od 1000 učesnika iz 25 partnerskih lokalnih zajednica na projektu Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH, zajedničkom projektu Vlade Švicarske i Vlade Švedske, kojeg provodi UNDP.

Deminiranje vraća obradivo zemljište stanovnicima Bosne i Hercegovine

Tokom protekle dvije decenije, više od 3.000 km2 zemljišta je oslobođeno od mina, no još uvijek se oko 1.000 km2 šume, livada i obradive površine smatra minski sumnjivim područjem. Za usporedbu, mine pokrivaju veću površinu zemljišta nego što Bosna i Hercegovina ima zaštićenih prirodnih površina.

Razmjena iskustava o razvoju sektora drvne biomase i obnovljivih izvora energije

UNDP-jev projekt „Zapošljavanje i sigurno snabdijevanje energijom korištenjem biomase“, finansiran od strane Češke razvojne agencije, organizovao je za predstavnike nadležnih ministarstava i privrednih komora studijsku posjetu Republici Češkoj.

UNDP i EU nastavljaju podržavati razvoj malih i srednjih preduzeća kroz grantove: milion KM za 250 novih radnih mjesta u BiH

U okviru LIR projekta, koji primarno finansira EU, a realizuje UNDP BiH, uručeni su grantovi za 19 malih i srednjih preduzeća koja će biti podržana u tehnološkom razvoju, te realizaciji novih investicija, a početak saradnje sa odabranim preduzećima obilježen je ceremonijom uručenja grant certifikata.

Studijska posjeta Bursi (Turska): Prenos znanja i uspostava centra za praktičnu obuku radne snage u Sjevernoj Bosni

UNDP BiH u saradnji sa UNDP Centrom za razvoj privatnog centra u Istanbulu (UNDP IICPSD) i Turskom razvojnom agencijom (TIKA) organizovali su studijsku posjetu Turskoj za 12 predstavnika privatnog sektora i javne uprave iz Općine Gradačac.

Biti LGBTI osoba u BiH – jednaka prava za sve ljude

Ljudska prava u Bosni i Hercegovini trebaju biti poštovana, bez izuzetaka i bez diskriminacije iz čega proističe da svaki građanin bez obzira na to kojoj populaciji pripada mora uživati jednaka prava. Jedan je od zaključaka zajedničke tematske sjednice pod nazivom “Biti LGBTI osoba u BiH – preporuke za djelovanje institucija”, održane u Parlamentarnoj skupštin BiH povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije,i transfobije i bifobije (IDAHOT), 17. maja 2017. godine u Parlamentu Bosne i Hercegovine.

Predstavljeni rezultati Finansijskog mehanizma za podršku lokalnom razvoju u RS: korist za više od 120.000 građana

Rezultati Finansijskog mehanizma za podršku lokalnom razvoju u Republici Srpskoj pokazali su da je u toku prva dva ciklusa investirano skoro dva miliona maraka u 18 projekata od kojih je koristi imalo više od 120.000 građana.

Izdvojeno 10,5 miliona KM za projekat Dijaspora za razvoj

U Sarajevu je danas potpisan Memorandum o razumijevanju za provedbu projekta Dijaspora za razvoj, koji ima za cilj doprinijeti poboljšanju socio-ekonomskih prilika za sve građane BiH kroz snažniju saradnju s dijasporom. Projekat će biti proveden do 2020. godine, a njegova vrijednost je oko 10,5 miliona KM, od čega je finansijski doprinos Vlade Švicarske oko 9,3 KM, dok ostatak sredstava sufinansiraju UNDP i IOM.

Bolji uslovi boravka za djecu u energijski efikasnim objektima Centru Los Rosales i vrtiću Radobolja u Mostaru

U sklopu projekta Zeleni ekonomski razvoj, koji implementira Razvojni program Ujedinjenin nacija (UNDP), obilježen je završetak radova na poboljšanju energijske efikasnosti Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ u Mostaru i vrtiću Radobolja u Mostaru.

Unaprijeđena sigurnost građana: uništeno 2.315 komada malog oružja i lakog naoružanja

Vlasti u Bosni i Hercegovini su organizovale uništavanje 2.315 komada malog oružja i lakog naoružanja (SALW) i 3.344 dijelova i komponenti ovog oružja u subotu, 29. aprila 2017. godine, u topionici Jelšingrad u Banja Luci. Preciznije, ova aktivnost koja je finansirana od Evropske unije i podržana od UNDP SEESAC-a i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), omogućila je uništenje 996 komada dugih i 1.319 komada kratkih cijevi.

Izvršni odbor UNDP-a pozdravlja imenovanje Achima Steinera za novog administratora

Predsjednik Izvršnog odbora Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) danas je pozdravio imenovanje Achima Steineara za novog administratora organizacije. Nominovanje gospodina Steinera za UNDP administratora proslijeđeno je od strane generalnog sekretara Antónia Guterresa Generalnoj skupštini UN-a, koja je danas potvrdila administratora UNDP-a na mandat od četiri godine.

Mreža kantonalnih praktičara doprinosi planiranju i upravljanju razvojem u FBiH

Mreža kantonalnih praktičara značajno doprinosi provođenju strateškog pristupa u planiranju i upravljanju razvojem, te realizaciji razvojnih projekata u Federaciji BiH, što je istaknuto i na trodnevnom skupu u Orašju na kojem su učestvovali praktičari iz svih kantona u Federaciji BiH.

Predstavljen ReLOaD projekt - nova 10 milijuna eura vrijedna inicijativa EU i UNDP-a

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) je nova, 10 miliona eura vrijedna, inicijativa EU i UNDP-a, od koje će koristi imati 38.000 građana širom Zapadnog Balkana.

LIR projekat: podrška za 145 proizvođača soje u BiH

U okviru LIR projekta isporučeno je sjeme soje za 145 proizvođača soje iz 5 opština i gradova u BiH - Bijeljina, Domaljevac-Šamac, Odžak, Orašje i Šamac - koji će tokom ovogodišnje poljoprivrede sezone podići zasade soje na površini od 660 hektara.

LIR projekat: Javni konkurs - Grant shema od 2 miliona KM za jačanje konkurentnosti MSP-a

Projekat Lokalnog integriranog razvoja (LIR), koji primarno finansira Evropska unija, a provodi UNDP BiH podržava grant shemu za jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, koju realizuje FMRPO.

EU dodijelila 8 grantova za 8 sjajnih priča: Vaš glas, vaša priča se čuje!

Danas je u zgradi UN-a u Sarajevu održana ceremonija dodjele grantova malim sredstvima informisanja/medijskim outletima, pobjednicima konkursa „Imaš priču“ objavljenog u okviru projekta “Izgradnja i konsolidacija kapaciteta za prevenciju sukoba“, kojeg finansira Evropska unija (EU) u vrijednosti od oko 43.000 eura, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini. Aktivnost koordinira Ured rezidentne koordinatorice Ujedinjenih nacija u BiH.

Cilj je ostvaren! EXPLODE projekat omogućio veću sigurnost zajednica uništavanjem 1.800 tona municije

Izuzetni rezultati unapređenja sigurnosti zajednica kroz projekat EXPLODE, koji je finansirala Evropska unija a implementirali Ministarstvo odbrane BiH i UNDP, bili su u fokusu svečane ceremonije zatvaranja projekta održane 29. marta u Sarajevu

Naše priče/ Školski raspust u N-TIM akademiji: Kako nauka, tehnika i matematika mogu biti zabavne za djecu?

Zašto se djeca raduju da provedu raspust u školskim klupama? Kako N-TIM Akademija doprinosi ukidanju predrasuda o “muškim” i “ženskim” poslovima? Kako N-TIM vještine mogu odškrinuti vrata za tehnički studij i bolji posao u BiH? Kako omogućiti besplatnu N-TIM edukaciju za svu djecu u BiH? Kako N-TIM Akademija doprinosi ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja? Koliko su NTIM (STEM) vještine tražene u svijetu i BiH?

Na inicijativu građana na Mošćanici i Sedreniku otvorena dječja igrališta

Više od 500 mališana iz MZ Moščanica i MZ Sedrenik od danas će moći provoditi vrijeme u igri i zabavi na dva nova, potpuno opremljena dječja igrališta. Izgradnja dječjih igrališta je bio jedan od prioriteta za građane ovih mjesnih zajednica, koje su kao zaključak definisali na forumu održanom u okviru projekta Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH, zajedničkog projekta Vlade Švicarske i Vlade Švedske, kojeg sprovodi UNDP.

Naše priče: Korparstvo u Posavini –povratak tradiciji i biznis na kućnom pragu

Pokrenuti uspješan biznis u svom domu, san je mnogih koji žele da uplove u preduzetničke vode, ili pak da nađu neko zaposlenje. Taj san je postao stvarnost za one koji su učestvovali u projektu „Razvojem korparstva do samozapošljavanja“ u Posavini.